ทีวีศูนย์ข่าวท้องถิ่นภาคใต้ » ชาวกระบี่ยื่นหนังสือหนุนโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ เพื่อความมั่นคงด้านพลังงานในภาคใต้

ชาวกระบี่ยื่นหนังสือหนุนโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ เพื่อความมั่นคงด้านพลังงานในภาคใต้

23 กุมภาพันธ์ 2017
1930   0

ชาวกระบี่ยื่นหนังสือหนุนโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ เพื่อความมั่นคงด้านพลังงานในภาคใต้

https://www.youtube.com/watch?v=rwnfED2v128