แหลงใต้บายใจกับ บก.กิ๊บ » ชีวิตกำลังท้อ ลองแบกเป้มาที่ทุ่งหยีเพ็งสิ…

ชีวิตกำลังท้อ ลองแบกเป้มาที่ทุ่งหยีเพ็งสิ…

30 กรกฎาคม 2017
1870   0

ชีวิตกำลังท้อ ลองแบกเป้มาที่ทุ่งหยีเพ็งสิ…

“บ้านทุ่งหยีเพ็ง” มาจากชื่อบุคคลที่มีชื่อว่า“โต๊ะหยีเพ็ง” ท่านได้เดินทางโดยเรือจากรัฐไทรบุรี ประเทศมาเลเซียเพื่อเข้ามาตั้งรกราก ณ บริเวณพื้นที่หนึ่งในเกาะลันตา เป็นครอบครัวแรก จึงได้ตั้งชื่อพื้นที่บริเวณนั้นว่า “บ้านทุ่งหยีเพ็ง” นั่นเอง

บ้านทุ่งหยีเพ็ง ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของเกาะลันตา มีลักษณะเป็นพื้นที่ราบเชิงเขา และป่าชายเลนด้านตะวันออก จึงทำให้หมู่บ้านแห่งนี้อยู่ติดกับผืนป่าชายเลน และลำคลองน้ำเค็มที่ทอดตัวยาวออกสู่ปากอ่าวลันตา ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมที่มีวิถีชีวิตที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ จึงเกิดแนวคิดอนุรักษ์ทรัพยากรที่มีค่าในการหาเลี้ยงชีพ

ที่แห่งนี้เป็นหนึ่งในหมู่บ้านท่องเที่ยววิถีชุมชนต้นแบบของจังหวัดกระบี่ เพราะชาวบ้านในชุมชนกำลังช่วยกันพัฒนาหมู่บ้านให้กลายเป็นหมู่บ้านสีเขียว เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติให้อยู่คู่จังหวัดกระบี่ตราบนานแสนนานต่อไป

กิจกรรมท่องเที่ยวในชุมชนแห่งนี้ล้วนแล้วแต่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเรียบง่ายที่เข้าถึงการอนุรักษ์ธรรมชาติ และมีความสอดคล้องกับวิถีความเป็นชนชาติมุสลิมบนเกาะลันตาที่มีการดำเนินชีวิตมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ได้แก่ กิจกรรม “เที่ยวทุ่งหยีเพ็ง หมู่บ้านบนเกาะ” เป็นกิจกรรมชมความอุดมสมบูรณ์ของป่าโกงกาง และวิถีชีวิตของชาวบ้านรวมถึงสัมผัสร่องรอยวิถีชีวิตของคนตัดไม้เตาถ่าน  ซึ่งเป็นอาชีพที่สำคัญอย่างหนึ่งของชาวบ้านทุ่งหยีเพ็ง  และกิจกรรม “ดูนกทะเลเหยี่ยวแดง นกออก (อินทรีทะเล)” เป็นกิจกรรมที่ชุมชนจัดขึ้นเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับนกทะเลนานาชนิด และแวะชมศูนย์ฝึกลึงเพื่อการอนุรักษ์ และลิ้มรสอาหารพื้นเมืองของชาวบ้านทุ่งหยีเพ็ง อย่างเช่น แกงส้ม และขนมไทย เป็นต้น

นอกจากนี้ ด้วยความที่ชุมชนมีความเข้งแข็งด้านการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียว จึงมีการจัดโครงการ “ทะเลเพื่อวันพรุ่งนี้” (The sea for tomorrow project)  โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจให้นักท่องเที่ยวได้ลองสัมผัส เช่น กิจกรรมสร้างบ้านปลา ปลูกหญ้าทะเล  เป็นต้น หากใครที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มีกิจกรรมสร้างสรรค์ให้ทำมากมาย ก็พลาดไม่ได้เลยที่จะแวะมา ณ หมู่บ้านแห่งนี้

เนื่องจากหมู่บ้านแห่งนี้เป็นชุมชนชาวมุสลิม นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวจึงควรปฏิบัติตามข้อปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ก็เพื่อให้การท่องเที่ยวเป็นไปอย่างราบรื่น ได้แก่ แต่งกายสุภาพ ห้ามดื่มสุราและของมึนเมาทุกชนิด ห้ามนำอาหารที่มีเนื้อหมูเข้ามารับประทานในชุมชน ห้ามส่งเสียงดังในช่วงที่ชุมชนประกอบศาสนกิจ  ให้ความเคารพและให้เกียรติในวิถีและวัฒนธรรมชุมชน

ชุมชนบ้านทุ่งหยีเพ็ง เป็นชุมชนขนาดเล็ก แต่มีความเข้มแข็งในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเป็นอย่างดี จึงทำให้ชุมชนแห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในเกาะลันตาที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เพราะนอกจากจะได้พักผ่อนหย่อนใจไปกับอากาศที่บริสุทธิ์ และพื้นที่สีเขียวอันอุดมสมบูร์ของป่าชายเลนแล้ว ยังมีวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาวมุสลิมให้ได้สัมผัสกันอีกด้วย

ติดต่อศูนย์บริการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านทุ่งหยีเพ็ง โทร. (089) 590-9173