ข่าวกระบี่ » ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการสินค้าที่ระลึกของเด่นประจำจังหวัด ” Southern Souvenir Contest 2019 ” ชิงเงินกว่า 40,000 บาท

ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการสินค้าที่ระลึกของเด่นประจำจังหวัด ” Southern Souvenir Contest 2019 ” ชิงเงินกว่า 40,000 บาท

21 พฤษภาคม 2019
495   0

” ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการสินค้าที่ระลึกของเด่นประจำจังหวัดที่มีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของภาคใต้ ” Southern Souvenir Contest 2019 ” ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 40,000 บาท. สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 3 พ.ค – 3 มิ.ย นี้ ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด ชุมพร ระนอง สุราษฏ์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา สตูล ตรัง กระบี่ พังงา ภูเก็ต หรือ Facebook : southernsouvenir สอบถามเพิ่มเติม 092-254-6088 จัดโดย สำนักงานพาณิชย์ จ.สตูล

ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก-ของฝาก ที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว วิถีชีวิต และวัฒนธรรมของจังหวัด นอกจากจะเป็นสินค้าที่ช่วยย้ำเตือนความทรงจำในการมาเยือนจังหวัดแล้ว ยังเป็นสินค้าและธุรกิจสำคัญที่สามารถนำรายได้มาสู่ประชาชนและจังหวัดอีกทางหนึ่ง เหตุนี้ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด จึงจัดโครงการการประกวดสินค้าที่ระลึกของเด่นประจำจังหวัด ที่มีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของภาคใต้ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้แต่ละจังหวัดภาคใต้ มีผลิตภัณฑ์เด่นประจำจังหวัด เพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจ เชื่อมโยงธุรกิจการค้าการท่องเที่ยวภาคใต้ ภายใต้ชื่อ “SOUTHERN SOUVENIR CONTEST 2019”

#รางวัลและเงินสนับสนุนแต่ละประเภท
รางวัลที่ 1จ านวน 1 รางวัล เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร
รางวัลที่ 2จ านวน 1 รางวัล เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร
รางวัลที่ 3จ านวน 1 รางวัล เงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย จ านวน 2 รางวัล เงินรางวัล 3,500 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร

 

1. ติดต่อขอรับได้ที่ส านักงานพาณิชย์จังหวัด ในเขตพื ้นที่ของท่าน
2. Download ได้ที่ www.sounthernsouvenir.com
**เมื่อ Download ใบสมัครแล้ว กรอกรายละเอียดพร้อมแนบรูปถ่ายผลิตภัณฑ์สมัครผ่านทาง
website ได้ทันทีhttp://www.southernsouvenir.com/assets/pdfdetail.pdf