ข่าวกระบี่ » DEPA จับมือสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตจัดโครงการสนับสนุนธุรกิจ SMEs ภูเก็ต และกระบี่

DEPA จับมือสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตจัดโครงการสนับสนุนธุรกิจ SMEs ภูเก็ต และกระบี่

23 กันยายน 2020
537   0

วันนี้ (21 ก.ย. 63) ณ โรงแรมดีวาน่าพลาซ่า อ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ นายประชา อัศวธีระ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ภาคใต้ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พร้อมด้วยนางสาวศศิธร กิตติธรกุล นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ นางสาววิชุพรรณ ภูเก้าล้วน ศรีสัญญา นายกสมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่ นายอนุชา ยาอีด เกษตรจังหวัดกระบี่ ร่วมกันแถลงข่าวโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับธุรกิจ SMEs ภูเก็ต และกระบี่ โดยมีแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชน เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

          นายประชา อัศวธีระ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ภาคใต้ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ depa กล่าวว่า โครงการที่จัดทำขึ้นเกิดขึ้นจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล มุ่งหวังและต้องการส่งเสริมและสนับสนุนคูปองดิจิทัล เพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ผ่านมาตรการของสำนักงาน โดยทางสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ได้ทำการเสนอตัวเป็นหน่วยงานร่วมในการดำเนินการโครงการนี้ เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ SMEs เพิ่มความสามารถทางการแข่งขันธุรกิจ หรือเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินกิจการด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ตลอดจนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลจากผู้ประกอบการอุตสาหกรรมดิจิทัล หรือวิสาหกิจที่เริ่มต้นด้านดิจิทัลในประเทศ เพื่อให้เกิดกลไกหมุนเวียนในการสร้างมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจ

          สำหรับโครงการนี้ กำหนดสนับสนุนเป็นคูปองมูลค่า 10,000 บาท คูปองที่มอบให้จะแบ่งเป็นจังหวัดภูเก็ต เป็นการสนับสนุนคูปองสำหรับ SMEs ด้านการท่องเที่ยวและเกี่ยวข้อง จำนวน 100 คูปอง ส่วนจังหวัดกระบี่ ได้รับจำนวน 100 คูปอง เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ ยังมีคูปองสำหรับ SMEs ด้านการเกษตรและเกี่ยวข้อง จำนวนทั้งหมด 50 คูปอง รวมเป็นมูลค่าการสนับสนุน 2,500,000 บาท และระยะเวลาการดำเนินการสนับสนุนคูปองนี้ จะมีไปจนถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ทั้งนี้ ผลที่คาดว่าจะได้รับหลังจากโครงการนี้สำเร็จแล้ว ผู้ประกอบการ SME ที่ร่วมรายการและรับการสนับสนุนในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในชุมชน วิสาหกิจชุมชนในกลุ่มท่องเที่ยว และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและเกษตรกรรมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดกระบี่ รวมจำนวน 250 ราย