ท่องเที่ยว » กลับมาแล้วสายการบิน Scoot Tigers Air บินตรงเส้นทาง สิงคโปร์-กระบี่

กลับมาแล้วสายการบิน Scoot Tigers Air บินตรงเส้นทาง สิงคโปร์-กระบี่

21 ธันวาคม 2021
623   0

Scoot Tigers Air บินตรงเส้นทางสิงคโปร์-กระบี่ครั้งแรกชี้ส่งสัญญาณตลาดระยะใกล้ของกระบี่เริ่มกลับมา

21 ธันวาคม 2564 ณ ท่าอากาศยานกระบี่ นายอุทิศ ลิ่มสกุล ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานกระบี่ นายอรรถพร เนื่องอุดม ผู้อำนวยการท่าอากาศยานกระบี่ นางสาวจรรยารักษ์ สาธิตกิจ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่ นางสาววิชุพรรณ ภูเก้าล้วน ศรีสัญญา นายกสมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่ นายอิทธิฤทธิ์ กิ่งเล็ก ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนจังหวัดกระบี่ ให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวสายการบิน Scoot Tigers Air เที่ยวบิน TR688 เส้นทางสิงคโปร์-กระบี่ โดยมีผู้โดยสารเดินทางมาจำนวน 15 คน

นายอุทิศ ลิ่มสกุล ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานกระบี่ กล่าวว่านับเป็นสัญญาณที่ดีที่ Scoot Tigers Air ได้จัดให้มีเที่ยวบินเข้ากระบี่ 3 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ทุกวันอังคาร ศุกร์และเสาร์ จำนวน 540 ที่นั่งต่อสัปดาห์ พานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประเทศเพื่อนบ้านเข้าสู่จังหวัดกระบี่ เห็นแนวโน้มและโอกาสของตลาดระยะใกล้ที่ได้ทยอยกลับมาและนักท่องเที่ยวต่างชาติจากภูมิภาคอื่นๆ ที่แวะติดต่อธุรกิจหรือเปลี่ยนเครื่องที่สิงคโปร์ด้วย คาดว่าจะมีจำนวนตัวเลขนักท่องเที่ยวที่เดินทางมากับสายการบินเพิ่มขึ้นต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอแบบค่อยเป็นค่อยไป จากตัวเลขในปี 2562 นักท่องเที่ยวสิงคโปร์เดินทางมาท่องเที่ยวกระบี่เป็นลำดับที่ 9 มีจำนวน 74,293 คน โดยพฤติกรรมการท่องเที่ยวเป็นลักษณะ Free and easy เที่ยวเพื่อพักผ่อน ทานอาหาร เที่ยววัดถ้ำเสือ เล่นน้ำทะเล ดำน้ำตามเกาะต่างๆ ของกระบี่ ทั้งนี้ช่วงคริสต์มาสได้เตรียมออกแคมเปญ Krabi Even More Amazing กระตุ้นตลาดนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เดินทางเข้าประเทศไทยผ่านท่าอากาศยานอื่นๆ หากจองห้องพักกับทุกโรงแรมที่ได้มาตรฐาน SHA Plus ของกระบี่ 3 คืนต่อเนื่องในโรงแรมเดียวกันจะได้รับส่วนลด 1,000บาท/Booking ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565 หรือจำนวนสิทธิ์หมดก่อน ซึ่งมีจำนวน 500 สิทธิ์เท่านั้น

ด้านนางพัศลินทร์ เศวตรัตน์ ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานสิงคโปร์ กล่าวว่าตลาดสิงคโปร์เป็นตลาดเป้าหมายสำคัญของอาเซียน ในปี 2562 ก่อนเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มีนักท่องเที่ยวจากตลาดสิงคโปร์เดินทางมาประเทศไทยรวมกัน 1,056,836 คน โดยจังหวัดกระบี่เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวชาวสิงคโปร์เดินทางมาท่องเที่ยวเป็นอันดับ 4 รองจากกรุงเทพมหานคร สงขลา และภูเก็ต คนสิงคโปร์มีความชื่นชอบธรรมชาติ อาหาร และกิจกรรมต่าง ๆ ของไทยเป็นอย่างมากทำให้มีการเดินทางซ้ำ (Revisit) มากกว่าร้อยละ 90 อีกทั้งเป็นนักท่องเที่ยวคุณภาพที่มีการใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนราว 38,000บาทต่อทริป และมีระยะเวลาพำนักเฉลี่ยในประเทศไทยนานราว 4-6 วัน สำหรับแนวทางดำเนินงานการส่งเสริมการท่องเที่ยวของ ททท. สำนักงานสิงคโปร์ นั้น จากมาตรการ Test & Go ที่สนับสนุนให้เกิดการเดินทางเข้าไทย และมีเที่ยวบินตรงจากสิงคโปร์ถึงเมืองท่องเที่ยวโดยตรง ทั้งกรุงเทพมหานคร ภูเก็ต กระบี่ สมุยและเชียงใหม่ รวมทั้งสิงคโปร์ได้เปิดเที่ยวบิน Vaccinated Travel Lane กับไทยเมื่อเดินทางกลับสิงคโปร์แล้วไม่ต้องกักตัวตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยเบื้องต้นเปิดเส้นทาง กรุงเทพ- สิงคโปร์ก่อนประกอบด้วย สายการบินไทย สายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ สายการบินสกู๊ต และ เจ๊ตสตาร์ ทำให้คนสิงคโปร์หันมาสนใจที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในไทยมากขึ้น ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีในการมุ่งฟื้นฟูตลาดด้วยการทำงานร่วมกับพันธมิตรสายการบิน บริษัทนำเที่ยวและ OTA รวมทั้งกระตุ้นความสนใจเดินทางในกลุ่มลูกค้าเดิมและกลุ่มลูกค้าใหม่อย่างต่อเนื่อง