ข่าวประชาสัมพันธ์ » สื่อท้องถิ่นกระบี่ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการ “สื่อกระบี่รวมใจ อาลัยพ่อ” รับทราบพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ทั้ง 8 อำเภอ

สื่อท้องถิ่นกระบี่ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการ “สื่อกระบี่รวมใจ อาลัยพ่อ” รับทราบพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ทั้ง 8 อำเภอ

16 ตุลาคม 2017
2695   0

ตามที่จังหวัดกระบี่ได้เตรียมความพร้อมการดำเนินงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวาย พระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 นี้ โดย สื่อมวลชนจังหวัดกระบี่ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ เพื่อให้สถานีวิทยุท้องถิ่น และสื่อมวลชนกระบี่ได้ตระหนักถึงการประชาสัมพันธ์ และมีส่วนร่วมในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ให้ประชาชน ในพื้นที่ได้เข้าถึงช่องทางในการรับข้อมูลข่าวสารการเตรียมงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ทั้ง 8 อำเภอ อย่างถูกต้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งได้กำหนดจัดรายการวิทยุเฉพาะกิจ “สื่อกระบี่รวมใจ อาลัยพ่อ” ในวันที่ 17 – 18 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 21.00 น. ผ่านทางเครือข่ายสถานีวิทยุท้องถิ่นรวมการเฉพาะกิจและสื่อมวลชนจังหวัดกระบี่

รายการ “สื่อกระบี่รวมใจอาลัยพ่อ” ในวันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560 ซึ่งมีสถานีวิทยุเอฟเอ็ม 104 เป็นแม่ข่ายถ่ายทอดเสียง และวันพุธ ที่ 18 ตุลาคม 2560 สถานีวิทยุเอฟเอ็ม 96 เป็นแม่ข่ายถ่ายทอดเสียง ตามวันและเวลา ดังกล่าว