ข่าวกระบี่ » มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จัด อบรมผลิตคลิปโดนใจ เพื่อการสื่อสารรณรงค์เลิกสูบ ยุค 4.0 รุ่นที่ 2

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จัด อบรมผลิตคลิปโดนใจ เพื่อการสื่อสารรณรงค์เลิกสูบ ยุค 4.0 รุ่นที่ 2

5 ตุลาคม 2018
358   0

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่รุกหนักป้อนความรู้สู่สื่อ ผลิตคริปโดนใจเพื่อการสื่อสารรณรงค์เลิกสูบ ยุค 4.0 รุ่นที่ 2

วันนี้ (5 ตุลาคม 2561) ที่โรงแรมเซอร์เจมส์ลอดจ์ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ได้จัดสัมมนาอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสื่อมวลชนท้องถิ่นการผลิตคลิปโดนใจเพื่อการสื่อสารรณรงค์ยุค 4.0 รุ่นที่ 2 ขึ้น เป็นหลักสูตรระยะสั้นระยะเวลา 2 วันคือวันที่ 5 และวันที่ 6 ตุลาคม 2561 โดยได้รับเกียรติจาก

รศ.ดร.กิตติ กันภัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิษฐา หรุ่นเกษม อาจารย์นิศรารัตน์ วิไลลักษณ์ อาจารย์ปรัชญา ทองชุม และ นางสาวแสงเดือน สุวรรณรัศมี ผู้มีความรู้ และเชี่ยวชาญ ด้านสื่อสารมวลชน และเรื่องสื่อโสตทัศนศึกษา it การตัดต่อภาพและรีไรท์ มาให้ความรู้ โดยมีสื่อมวลชนท้องถิ่น เข้าร่วมรับการอบรม

นางสาวแสงเดือน สุวรรณรัศมี ผู้จัดการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ กล่าวว่า การสื่อสารข่าวสารของสื่อในยุคปัจจุบันหรือที่เรียกกันว่ายุค 4.0 มีความจำเป็นและมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ที่สื่อมวลชนทุกสาขาทุกแขนงควรที่จะได้เรียนรู้เพื่อจะได้ใช้เป็นประโยชน์ในการทำงานในการนำเสนอโดยเฉพาะ การผลิตคลิปภาพเพื่อให้ได้อรรถรสให้ผู้รับการสื่อสาร หรือผู้ชม ชมแล้วได้ความรู้ความเข้าใจแบบสั้น ง่ายได้ใจความ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จึงได้จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นในการผลิตคลิปโดนใจ เพื่อการสื่อสารรณรงค์ยุค 4.0 รุ่นที่ 2 ขึ้นดังกล่าว โดยได้เชิญผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญด้านการลำดับภาพผลิตคลิปให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม

ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ความรู้ที่มูลนิธิฯจัดขึ้น ให้กับสื่อมวลชนครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมรับการอบรมได้นำกลับไปใช้ในการทำงานและการนำเสนอ และการเผยแพร่ข่าวสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสื่อสารรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เพื่อให้คนไทยและเยาวชนรู้ถึงโทษพิษภัยของบุหรี่ว่า “สังคมพ่นควันคือฝันร้ายจากบุหรี่…