ข่าวกระบี่ » กระบี่ จัดประกวดการทําอาหารวัตถุดิบพื้นบ้าน “ของหรอยเมืองกระบี่” มุ่งฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนจากสถานการณ์โควิด-19

กระบี่ จัดประกวดการทําอาหารวัตถุดิบพื้นบ้าน “ของหรอยเมืองกระบี่” มุ่งฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนจากสถานการณ์โควิด-19

9 กันยายน 2021
338   0

 
(9 กันยายน 2564) เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมกระบี่ มารีไทม์ รีสอร์ท แอนด์ สปา สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน จัดการแข่งขันประกวดการทําอาหารวัตถุดิบพื้นบ้าน “ของหรอยเมืองกระบี่” โดยมี นายสงัด พืชพันธุ์ พัฒนาการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน โดยมี พ่อครัว แม่ครัวในจังหวัดกระบี่มาประชันฝีมือ กว่า 45 ทีม แบ่งการแข่งขันออกเป็น 9 เมนู ประกอบด้วย อาหารคาว 3 เมนู ขนมหวาน 3 เมนู และเครื่องดื่มสมุนไพร 3 เมนู ชิงเงินรางวัลกว่า 150,000 บาท
 
 
ด้านนายสงัด พืชพันธุ์ พัฒนาการจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า งาน “ของหรอยเมืองกระบี่” เป็นกิจกรรมการประกวดการทําอาหาร โดยนําเมนูจากวัตถุดิบพื้นบ้าน มาพัฒนายกระดับสู่อาหารภัตตาคาร โดยรวบรวมบรรดาพ่อครัวแม่ครัวในจังหวัดกระบี่ มาประชันฝีมือ พัฒนาเป็นเมนูอาหารของชาวกระบี่ เพื่อนําไปสู่ผลลัพธ์ “เมนูของหรอยเมืองกระบี่” ส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงอาหาร (Krabi Gastronomy) ซึ่งเป็นอีกทางหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ผู้ผลิตวัตถุดิบ และ ผู้ประกอบการร้านอาหาร ภัตตาคาร ตลอดจนธรุกิจโรงแรม
 
 
สำหรับการตัดสินประกวดการทําอาหารวัตถุดิบพื้นบ้าน “ของหรอยเมืองกระบี่” มุ่งฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนจากสถานการณ์โควิด-19 สู่การยกระดับอาหารของจังหวัดกระบี่ โดยมีคณะกรรมการผู้ตัดสินในรายการนี้ ประกอบด้วย คุณศุภชัย รอดทอง (อุปนายกสมาคมร้านอาหาร จังหวัดกระบี่) , เชฟผาส วัลละภา (นายกสมาคมเชฟ จังหวัดกระบี่) , เชฟอาร์ ธีรภัทร ตียาสุนทรานนท์ (เชฟโค้ชทีมชาติไทย และเชฟกระทะเหล็กประเทศไทย) , เชฟจอม วายุภักษ์ ม่วงโจร (Coporate Training Chef , Asian Cuisine Hospitality) , อาจารย์สุนทร บุญแก้ว อาจารย์ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมท่องเที่ยวสํานัก
วิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยผู้เชี่ยวชาญการจัดการอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจที่พักโดยผู้เชี่ยวชาญ ด้านอาหารระดับประเทศ
 
ซึ่งจะมีการประกาศผลรางวัลในช่วงเย็นวันนี้ (เวลา 17.00 น. ) โดยมี พันตํารวจโท หม่อมหลวง กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัล และเงินรางวัล ให้แก่ผู้ชนะการแข่งขัน รวมเงินรางวัลทั้งสิ้น 150,000 บาท
 
ทั้งนี้การจัดการแข่งขันอยู่ภายในมาตรการป้องกันโควิด-19 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องได้รับการตรวจโควิด-19 ก่อนเข้าร่วมการแข่งขันทุกคน
 
ภาพ-ข่าว ศูนย์ข่าวท้องถิ่นกระบี่