แหลงใต้บายใจกับ บก.กิ๊บ » ‘บุหรี่’ ตัวร้าย จะไม่ทำลายเด็ก “ปกาสัย”

‘บุหรี่’ ตัวร้าย จะไม่ทำลายเด็ก “ปกาสัย”

15 พฤษภาคม 2017
1123   0

‘บุหรี่’ ตัวร้าย จะไม่ทำลายเด็ก “ปกาสัย” 

ปัญหาสุขภาพจากการสูบบุหรี่ ต้องให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องใน 2 เรื่องสำคัญ ได้แก่ ช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่แล้วให้เลิกสูบบุหรี่ และรณรงค์ป้องกันไม่ให้เยาวชนไปเสพติดบุหรี่ การแก้ปัญหาดังกล่าวให้สำเร็จ จำเป็นต้องมีเครื่องมือสำคัญคือกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบออกมาควบคุม

หากเราสามารถช่วยกันป้องกันเด็กอายุต่ำกว่า 19 ปี ไม่ให้เริ่มสูบบุหรี่ ก็จะช่วยหยุดการเพิ่มนักสูบบุหรี่หน้าใหม่เข้าสู่วงจรการสูบ การป่วย และการตายจากบุหรี่ได้ ยิ่งกว่านั้นหากเยาวชนตกเป็นทาสของการเสพติดบุหรี่แล้ว ก็จะเป็นด่านแรกของการก้าวไปสู่สิ่งเสพติดและอบายมุขที่ร้ายแรงชนิดอื่นๆ ด้วย ถือเป็นเรื่องน่าดีใจที่เด็ก เยาวชน วัยรุ่นวันนี้ ได้ลุกขึ้นมาบอกสังคมว่าจะไม่เลือกบุหรี่ และไม่รับเอาบุหรี่มาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลปกาสัย ภายใต้การบริหารของท่าน สมโภชน์ บุตรเผียน นายกอค์การบริหารส่วนตำบลปกาสัย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถของเด็ก เยาวชน จึงได้จัดโครงการ อบรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน ขึ้น ระหว่างวันที่ 2 – 4 พฤษภาคม 2560 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปกาสัย  โดยใช้วิทยากรเข้ามาให้ความรู้เด็ก เยาวชน

โดยการอบรมดังกล่าว ฯ จัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายเด็ก เยาวชน ให้เกิดการเรียนรู้ใน และการถอดข้อมูลในประเด็นหลากหลายประเด็น เช่น ประเด็นด้านจราจร จากเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเหนือคลอง ด้านหลักคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนา แนวทางการดำเนินชีวิต จากเจ้าอาวาสสำนักสงฆ์บ้านทุ่งสาคร  และที่สำคัญการให้ความรู้หยุดการเพิ่มนักสูบบุหรี่หน้าใหม่เข้าสู่วงจรการสูบ และโทษ พิษภัยของบุหรี่ จาก สรัญญา บุญโสม ประธานสื่อมวลชนกระบี่อาสาร่วมสร้างจังหวัดกระบี่ปลอดบุหรี่และคณะกรรมการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และสายชล เจนงาน นักจัดรายการวิทยุและแกนนำรณรงค์  โดยมีน้องๆ ทั้งหมด 100 คน จาก 9 หมู่บ้าน ในตำบลปกาสัย อำเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ เข้าร่วม  ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลปกาสัย ได้มุ่งมั่นที่จะหาแนวทางในการป้องกัน และปกป้องเด็ก ๆ เยาวชน ของตำบลปกาสัย ไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ และทาสของการสูบบุหรี่ และนี่คือด่านแรกที่จะนำพาพวกเขาก้าวไปสู่สิ่งเสพติดชนิดอื่นๆ ได้

ดังนั้น ปัจจุบันเยาวชนตำบลปกาสัย อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่  มีการสูบบุหรี่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเป็นการเลียนแบบจากผู้ใหญ่  การดูแลเด็กและเยาวชนให้ปลอดบุหรี่ องค์การบริหารส่วนตำบลปกาสัยจึงสร้างโอกาสให้เยาชน ได้เรียนรู้เรื่องบุหรี่และสุขภาพ เพื่อรู้เท่าทันบุหรี่และรู้จักดูแลสุขภาพของตนเองและผู้อื่นให้ปลอดจากควัน บุรี ซึ่งเป็นภาวะเสี่ยงสูงต่อสุขภาพของผู้สูบบุหรี่ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ และสภาพแวดล้อม จะพบเห็นกลุ่มผู้สูบบุหรี่ตามสถานที่สาธารณะทั่วไป ร้านค้า ตลาดนัด หรือพบเห็นผู้สูบ บุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่

วิลาวัลย์ พันโมก นักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่  เล่าว่า วันนี้ได้ความรู้เกี่ยวกับสารเสพติด และเห็นโทษของบุหรี่ที่ทำร้ายตัวเรา และอนาคต ขอบคุณป้าบูล สรัญญา บุญโสม และพี่สายชล เจนงาน รวมถึง อบต.ปกาสัย  ที่ได้ให้ความรู้ช่วยเตือนเยาวชนให้ห่างไกลจากบุหรี่

ทะนงศักดิ์ ณ ถลาง นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒ เล่าประสบการณ์ให้ฟังว่า ตอนเข้าโรงเรียนใหม่ๆ ที่โรงเรียนมีเพื่อนสูบุหรี่ ก็ได้อยากรู้อยากลอง เพราะคิดว่าการสูบบุหรี่คือความเท่ สาวๆ กริ๊ด จนกระทั่งมีแรงบันดาลใจที่แน่วแน่ เมื่อป้าบูลเล่าถึงพิษภัยและโทษของบุหรี่ให้ฟัง จึงอยาก มีความสุข มีสุขภาพที่ดี และไม่อยากทำร้ายคนใกล้ตัว จึงจะเลิกบุหรี่ให้ได้ โดยเด็ดขาด เพราะจะทำให้สุขภาพดีขึ้น เล่นกีฬาได้อย่างมีประสิทธิภาพ กินอาหารอร่อยขึ้น นอนหลับได้สบาย ร้องเพลงและทำงานได้เต็มความสามารถ

ภาพ-ข่าว สุพมาศ พรหมมาส