คิดดีไอดอล » กระบี่ – ชวนเด็กบ้าน ๆ ผลิตสื่อสารคดี เล่าเรื่องราวของดีบ้านตนเอง

กระบี่ – ชวนเด็กบ้าน ๆ ผลิตสื่อสารคดี เล่าเรื่องราวของดีบ้านตนเอง

26 มิถุนายน 2017
1312   0

กระบี่ – ชวนเด็กบ้าน ๆ ผลิตสื่อสารคดี เล่าเรื่องราวของดีบ้านตนเอง

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 60 ที่ผ่านมา กลุ่มละครมาหยา ศูนย์สื่อสารเด็กไทยฯ (องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขที่4314) ชวนน้องๆ กศน.บ้านคลองรั้ว มาเล่าเรื่องราวเพื่อสร้างความภาคภูมิใจบ้านของตนเอง

 

เด็กหญิงเอมอร เชื้อสง่า เยาวชนบ้านคลองรั้ว ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ เล่าให้ฟังว่า ตนเองมีความภูมิใจ ที่มีโอกาสได้มาถ่ายทำสารคดี เรื่องราวของดีบ้านตนเอง ถึงแม้เป็นเด็กธรรมดาๆคนหนึ่งที่อยู่ในชุมชน แรกๆเห็นว่าเป็นเรื่องปกติแต่พอได้มาฟังจากผู้ใหญ่ได้เล่าเรื่องราวในชุมชน จนรู้สึกว่าชุมชนของตนเองมีความน่าสนใจมาก วันนี้รู้ภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการมาเล่าเรื่องราวของดีในชุมชน

ด้าน นางดวงแข ทองฤทธิ์ ครู กศน.บ้านคลองรั้ว ได้กล่าวว่า เป็นโอกาสดีมากๆ ที่ทาง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และกลุ่มละครมาหยา ศูนย์สื่อสารเด็กไทยฯ (องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขที่4314) ได้เข้ามาช่วยพัฒนาศักยภาพแกนนำโดยเฉพาะเด็ก กศน.บ้านคลองรั้ว ที่ได้รับโอกาสที่ดี ในการรู้จักชุมชนและใช้สื่อในการเข้ามาสร้างการเปลี่ยนแปลงผ่านการรับรู้ โดยเฉพาะ ศูนย์เรียนรู้เรือหัวโทงบ้านคลองรั้ว ที่ถือได้ว่าเป็นของดีที่น่าภาคภูมิใจและเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัยที่ต้องให้คนรุ่นหลังมาช่วยในการสืบสานต่อไป

 

การผลิตสื่อสารคดีครั้งนี้ ถือเป็นผลงานในการสร้างสรรค์ผ่านสื่อดี โดยกลุ่มเยาวชนแกนนำบ้านคลองรั้ว ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ซึ่งจะมีการนำเสนอผ่านสื่อทั้งในรูปแบบออนไลน์สื่อโซเชียลมีเดีย และมีการพัฒนาช่องทาง facebook แฟนเพจ Kiddeeidol และ Youtube จังฮู้ ch. และอยากให้ช่วยกันในการสนับสนุนกิจกรรมที่สร้างสรรค์ละเป็นประโยชน์ต่อเยาวชนและชุมชนต่อไป

 

/กลุ่มละครมาหยา