เกษตรชุมชน » กระบี่ – ปลูกป่าพัฒนาชุมชนบ้านเพหลาใต้ ต้นแบบชุมชนฟื้นฟูรักษาป่า พัฒนาแหล่งน้ำ

กระบี่ – ปลูกป่าพัฒนาชุมชนบ้านเพหลาใต้ ต้นแบบชุมชนฟื้นฟูรักษาป่า พัฒนาแหล่งน้ำ

26 มิถุนายน 2017
2902   0

กระบี่ – ปลูกป่าพัฒนาชุมชนบ้านเพหลาใต้ ต้นแบบชุมชนฟื้นฟูรักษาป่า พัฒนาแหล่งน้ำ

เมื่อวันที่ (26 มิถุนายน 2560) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ ร่วมกับ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่  12 สาขากระบี่ และองค์การบริหารส่วนตำบลเพหลา จัดกิจกรรม ปลูกป่าพัฒนาชุมชนบ้านเพหลาใต้ ต.เพหลา อ.คลองท่อม จ.กระบี่ โดยมีนายมนตรี ศรีสมอ่อน ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ เป็นประธานกล่าวเปิด มีนาย ธนัส เมนีย์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 จ.กระบี่ กล่าวรายงาน มีส่วนราชการ ภาคเอกชน ทหาร ตำรวจ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าพัฒนาชุมชน กว่า 300 คน

สำหรับโครงการปลูกป่าพัฒนาชุมชนบ้านเพหลาใต้  ต.เพหลา อ.คลองท่อม จ.กระบี่ ในครั้งมีปลูกต้นไม้บนพื้นที่ประมาณ 11 ไร่ โดยได้รับการสนับสนุนพื้นที่ป่าชุมชน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่  12 สาขากระบี่ เพื่อรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมฟื้นฟูรักษาป่า พัฒนาแหล่งน้ำ กลับคืนสู่ความสมบูรณ์ของแหล่งน้ำ โดยร่วมกันบูรณาการปลูกต้นไม้จำนวน 1,000 ต้น และพันธุไม้กินได้อีก 200 ต้น ให้พื้นที่ดังกล่าว

 ซึ่งพื้นที่ป่าที่สายส่งพาดผ่าน กฟผ จะต้องร่วมกับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยกันดูแลและฟื้นฟูป่า เป็นการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ สร้างประโยชน์ในกับสังคม และสิ่งแวดล้อมเป็นการรับผิดชอบต่อสังคมที่ กฟผ. มุ่งเน้นพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง

ภาพ-ข่าว สายชล เจนงาน