เกษตรชุมชน » จ.กระบี่ จัดงาน “วันรณรงค์ประชาสัมพันธ์” โครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว

จ.กระบี่ จัดงาน “วันรณรงค์ประชาสัมพันธ์” โครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว

11 พฤษภาคม 2017
1789   0

เกษตรกระบี่จัดงานวันรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว(หนอนหัวดำ) ด้วยวิธีผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน

   วันนี้ (11 พ.ค. 60) นายอินทรพล  สุทธิวิริยะ  นายอำเภอเมืองกระบี่  เป็นประธานเปิดงานรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) ด้วยวิธีผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน  ณ สวนมะพร้าว หมู่ที่ 6  ตำบลอ่าวนาง  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่   โดยมีนางระนอง  จรุงกิจกุล  เกษตรจังหวัดกระบี่  กล่าวรายงาน  มีเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องร่วมงาน  200  คน


    หนอนหัวดำเป็นศัตรูสำคัญของมะพร้าวหากระบาดรุนแรงจะทำให้ต้นมะพร้าวตายได้  รัฐบาลจึงให้กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับกรมวิชาการเกษตรดำเนินการป้องกันกำจัดหนอนหัวดำอย่างเร่งด่วน  โดยใช้วิธีผสมผสานเพื่อหยุดการระบาดของหนอนหัวดำซึ่งอาจจะลุกลามไปทำลายพืชเศรษฐกิจอื่นด้วยโดยเฉพาะปาล์มน้ำมันซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดกระบี่


   นางระนอง  จรุงกิจกุล  เกษตรจังหวัดกระบี่  กล่าวว่า  งานวันรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว(หนอนหัวดำ) ด้วยวิธีผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที่โดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืนที่จัดขึ้นในวันนี้  เพื่อให้เกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องร่วมกันป้องกันกำจัดหนอนหัวดำโดยใช้วิธีผสมผสาน  ไม่ว่าจะเป็นการใช้เตียนเบียนบราคอนให้เป็นควบคุมหนอนหัวดำ  การใช้สารเคมีฉีดเข้าลำต้นมะพร้าว  และการตัดทางใบมะพร้าวที่มีหนอนหัวดำอาศัยอยู่มาเผาทำลาย    โดยในงานจัดให้มีการถ่ายทอดความรู้และสาธิตการป้องกันกำจัดหนอนหัวดำด้วยวิธีต่างๆ ที่กล่าวมา เพื่อให้เกษตรกรนำไปปฏิบัติในแปลงปลูกมะพร้าวของตนเอง  และหลังจากนี้ก็จะให้มีการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ศัตรูมะพร้าวอย่างต่อเนื่อง  เพื่อหยุดยั้งการระบาดของหนอนหัวดำซึ่งอาจจะลุกลามไปยังปาล์มน้ำมันได้  


  จังหวัดกระบี่มีการปลูกมะพร้าวไม่มากนักเป็นการปลูกกระจัดกระจายอยู่ทั่วไป  มีพื้นที่ปลูกมะพร้าวทั้งจังหวัด  14,506 ไร่  จากการเฝ้าติดตามสถานการณ์ศัตรูมะพร้าวพบว่ามีร่องรอยการเข้าทำลายของหนอนหัวดำเนื้อที่ 30  ไร่  ในพื้นที่  หมู่ที่ 6  ตำบลอ่าวนาง  อำเภอเมืองกระบี่  ซึ่งก็มีความจำเป็นต้องควบคุมเพื่อไม่ให้หนอนหัวดำขยายพันธุ์และระบาดลุกลามไปยังพื้นที่อื่นต่อไป
ข้อมูลภาพ/ข่าว/กระบี่
ณัฏฐพงษ์ ศรีปล้อง รายงาน