ข่าวกระบี่ » พิพิธภัณฑ์เรือหลวงลันตา กระบี่ เปิดให้ชมรอบปฐมฤกษ์ มีหัวหน้าส่วนราชการ เยาวชน ประชาชน สื่อมวลชน เข้าชมจำนวนมาก

พิพิธภัณฑ์เรือหลวงลันตา กระบี่ เปิดให้ชมรอบปฐมฤกษ์ มีหัวหน้าส่วนราชการ เยาวชน ประชาชน สื่อมวลชน เข้าชมจำนวนมาก

20 ธันวาคม 2018
1607   0

พิพิธภัณฑ์เรือหลวงลันตา กระบี่ เปิดให้ชมรอบปฐมฤกษ์ มีหัวหน้าส่วนราชการ เยาวชน ประชาชน สื่อมวลชน เข้าชมจำนวนมาก

นายสมศักดิ์ กิติธรกุล นายก อบจ.กระบี่ นายกิติชัย เอ่งฉ้วน รองนายก อบจ.กระบี่ พร้อมด้วย นายสฤษพงศ์ เกี่ยงข้อง รองนายก อบจ.กระบี่ ให้การต้อนรับ หัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน นักศึกษา และสื่อมวลชน กว่า 200 คน เดินทางมาเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์เรือหลวงลันตา พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งใหม่ของจังหวัดกระบี่ รอบปฐมฤกษ์

ซึ่ง อบจ.กระบี่จัดสร้างขึ้นเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระชนมายุครบ 7 พรรษา ในปี พ.ศ 2554 สนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่จะเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ. เพิ่มรายได้และกระจายรายได้ให้กับประชาชนในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันทั้งผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ภาคส่วนอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจการท่องเที่ยว. ประชาชนนักท่องเที่ยวเยาวชนนักเรียนนักศึกษาได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาสภาพทางภูมิศาสตร์เศรษฐกิจและสังคมของพื้นที่. รวมทั้งให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้อันมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สำหรับเยาวชนรุ่นหลังและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน รวมทั้งเพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่กองทัพเรือไทยและอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่.

โดยในการจัดแสดงนิทรรศการบนเรือหลวงลันตาประกอบด้วยชั้นดาดฟ้าของเรือหลวงลันตา มีห้องต่างๆ. ภายในเรือจำลองบรรยากาศให้สามารถเรียนรู้สัมผัสเสมือนเรือจริง. ทั้งบริเวณดาดฟ้าหลัก. ส่วนนอนพลทหาร. ห้องครัว. ห้องอาหาร ห้องทำงานห้องผู้บังคับการเรือห้องโถงนายทหารและ ห้องเรือต้น. ส่วนชั้น 2 เป็นพิพิธภัณฑ์จังหวัดกระบี่ได้รวบรวมเรื่องราวของจังหวัดกระบี่. ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงยุคเริ่มก่อสร้างเมืองกระบี่ เรียนรู้ประวัติศาสตร์เมืองกระบี่. ลูกปัดโบราณ ภาพเขียนสีโบราณ. สัตว์ดึกดำบรรพ์. และมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ของดีเมืองกระบี่และ 5 จังหวัดอันดามัน. รวมทั้งชมภาพยนตร์ 4 มิติ นำเสนอเรื่องราวของจังหวัดกระบี่. ห้องเกียรติยศเรือหลวงลันตา เป็นต้น. ส่วนชั้น 3 เป็นศูนย์การเรียนรู้เมืองกระบี่มีท้องฟ้าจำลอง ห้องถ่ายทำรายการโทรทัศน์ ห้องสมุดดนตรีห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์. และห้องสมุดเฉพาะทางของจังหวัดกระบี่. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อย่างไม่สิ้นสุดด้วยเครื่องมือทันสมัย

เรือหลวงลันตาเป็นเรือประเภทเรือยกพลขึ้นบกขนาดใหญ่สร้างขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยบริษัท Chicago Bridge and Iron สหรัฐอเมริกาเข้าประจำการกองทัพเรือสหรัฐเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2484 ในชื่อ USS STONE COUNTRY LST 1141 มีหน้าที่บรรทุกและจัดส่งกำลังพล และ ยุทโธปกรณ์ขนาดใหญ่ เช่น รถถัง รถบรรทุก ไปส่งที่หน้าหาด โดยการเปิดหัวเกยหาด หรือจอดใกล้หัวหาดแล้วมีสะพานเชื่อมลง. ต่อมาสหรัฐอเมริกาให้การอนุเคราะห์แก่กองทัพไทย เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2513. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชืรัชกาลที่ 9. พระราชทานชื่อว่า “ลันตา” ซึ่งเป็นชื่อของ อ.เกาะลันตา. จ.กระบี่. ระหว่างประจำการเรือหลวงลันตาปฏิบัติภารกิจที่สำคัญมากมายได้แก่สงครามเกาหลี สงครามเวียดนาม และปลดระวางประจำการเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2550 และได้ถูกชักลากจากท่าเรือชลบุรี โดยประชาชนชาวกระบี่ นำขึ้นบกที่ ท่าเทียบเรือท่องเที่ยวคลองจิหลาด ปากแม่น้ำกระบี่ พื้นที่ อบจ.กระบี่เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2552 ก่อนจะมีการ ออกแบบ ซ่อมบำรุง ปรับปรุงภูมิทัศน์ และเปิดให้ได้ชมกัน