ข่าวกระบี่ » ตำรวจท่องเที่ยวจับมือบ้านไร่ตะวันหวาน สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย

ตำรวจท่องเที่ยวจับมือบ้านไร่ตะวันหวาน สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย

4 มิถุนายน 2020
437   0

ตำรวจท่องเที่ยวจับมือบ้านไร่ตะวันหวาน สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย

วันนี้ (4 มิถุนายน 2563) ที่ บ้านไร่ตะวันหวาน อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ สำนักงานตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ ร่วมกับบ้านไร่ตะวันหวาน   จัดกิจกรรมให้ความรู้ สร้างความมั่นใจ มาตรฐานด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยแก่ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรมที่พักและร้านอาหาร  ให้ได้มาตรฐาน  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของสถานประกอบการและบุคลากร รองรับการต้อนรับนักท่องเที่ยว หลังสถานการณ์ COVID-19 คลี่คลาย มีผู้บริหารและพนักงานบ้านไร่ตะวันหวาน เข้าร่วมอบรมกว่า 30 คน  โดยมี พ.ต.ต.ภฤศธร  อยู่ทอง สว.ส.ทท.3 กก.2 บก.ทท.3   พร้อม ร.ต.ท.สุวรรณ ท้วมศรี รอง สว.ส.ทท.3 กก.2 บก.ทท.3  เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ สร้างเครือข่ายประสานความร่วมมือ

นางสาวัน ตัน กล่าวว่า การจัดอบรมในวันนี้เป็นการเสริมสร้างความรู้และแนวทางการปฏิบัติ ให้กับพนักงานบ้านไร่ตะวันหวาน และบุคคลทั่วไป เพื่อพัฒนาเตรียมความพร้อมในการต้อนรับ การให้บริการนักท่องเที่ยวหลังสถานการณ์ COVID-19 คลี่คลาย  รวมถึงการสร้างเกราะป้องกันภัย วิธีการสังเกตพฤติกรรม กลุ่มเสี่ยง การป้องกันอาชญากรรมที่อาจส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว พร้อมปฏิบัติตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อีกด้วย

  บ้านไร่ตะวันหวาน ตั้งอยู่ที่ตำบลลำทับ อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ บนพื้นที่กว่า 600 ไร่  น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน มาเป็นแนวทางในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบผสมผสาน มีทั้งพื้นที่ป่า แปลงพืชผักปลอดสารพิษ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ที่พัก และสิ่งอำนวยความสะดวก  สำหรับบ้านไร่ตะวันหวานจะเปิดให้บริการในวันที่ 13 มิถุนายนนี้

ภาพ-ข่าว ศูนย์ข่าวท้องถิ่นกระบี่