ข่าวกระบี่ » กระบี่-เวทีคนรุ่นใหม่ Gen z Gen Strong ไม่สูบ

กระบี่-เวทีคนรุ่นใหม่ Gen z Gen Strong ไม่สูบ

30 ตุลาคม 2018
222   0

เวทีคนรุ่นใหม่ Gen z Gen Strong ไม่สูบ ////

เวทีพัฒนาศักยภาพคนรุ่นใหม่ Gen z Gen Strong ซึ่งเปิดโอกาสให้แกนนำเด็ก เยาวชนในโรงเรียนต่างๆ ในแต่ละอำเภอซึ่งผ่านการคัดเลือก เข้ามารวมพลังกัน เป็นGen z Gen Strong ที่มาเป็นแนวร่วมสนับสนุนรณรงค์ ขยายเครือข่ายสังคมปลอดบุหรี่ ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ตรงจุด ซึ่งจัดโดย สโมสรลูกปูดำ #กลุ่มละครมาหยา นำทีมโดยพี่ใหญ่” ฮาริส มาศชาย” ผู้นำของสองกลุ่มสำคัญที่มีบทบาท พร้อมทีมงาน ที่สร้างสรรค์ ปลุกพลังน้องๆ เด็ก เยาวชน ให้ลุกขึ้นมาทำสิ่งดีดี เพื่อตนเองและสังคม อย่างต่อเนื่อง ผ่านรูปแบบของกิจกรรมต่างๆ อาทิ เติมเต็มความรู้ ประชุม อบรม สัมมนา เข้าค่ายฯ เป็นต้น

ตลอดเวลาสั้นๆ 3 วันสองคืนที่สโมสรลูกปูดำ และกลุ่มละครมาหยา ซึ่งได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดี มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และ สสส.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ นำน้องๆ แกนนำจากอำเภอต่างๆ มาเข้าค่าย กิน นอน ณ โรงแรมเวียงทอง จ.กระบี่ (27-29 ตค.61) เพื่อทำกิจกรรมในการรณรงค์สนับสนุนสังคมปลอดบุหรี่ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน รวมถึงรับสาระดีๆ จากพี่สาว “กมลฉัตร วงษ์วานิช” หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สำนักงานสาธารณสุข จ.กระบี่ ที่ได้ให้ข้อมูล และสถานการณ์การบริโภคยาสูบของ จ.กระบี่ ซึ่งขณะนี้ แทบจะไม่น่าเชื่อว่า แม้จะมีการรณรงค์อย่างกว้างขวาง แต่จากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ตัวเลขของการบริโภคยาสูบของคนกระบี่ ทั้งบุหรี่ ใบจากฯ สูงติดอันดับต้นๆ (อันดับ1) ของประเทศไทย ทำเอานักรณรงค์แทบถอดใจกันเลยทีเดียว

ข้อมูลที่ถ่ายทอดให้เด็กๆ แกนนำเหล่านี้ ทราบคือ การเจ็บป่วยของประชาชนคนกระบี่ ที่มาจากโรค Ncd หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เพิ่มขึ้นมากมาย เจ็บป่วยทุกข์ทรมาน ทั้งที่ รพ.และที่บ้าน เช่น โรคมะเร็ง เบาหวาน ไต หัวใจ ความดัน

หลอดเลือดสมอง ฯลฯ สารพัดโรคเรื้อรัง ที่มาจากปัจจัยเสี่ยงสำคัญคือ “บุหรี่”

ทำอย่างไรจึงจะให้เด็กๆ กลุ่มเป้าหมายนี้พัฒนาเป็นคนรุ่นใหม่ Gen z Gen Strong ที่ต้องปกป้องตนเอง ให้ไม่สูบ(บุหรี่) รวมถึง ปกป้องให้ข้อมูลความรู้แก่เพื่อนๆ ครอบครัว ชุมชน ซึมซับรับรู้อย่างเข้าใจว่า “บุหรี่” คือสิ่งที่ก่อให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพของเขาและคนกระบี่อย่างไร?? โจทย์ที่พวกเขาต้องคิดว่าจะต้องทำอย่างไร?โปรดติดตาม