อัพเดทข่าวภาคใต้ » ชุมชนรอบโรงไฟฟ้า ยื่นหนังสือสนับสนุนโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ ให้นายกฯ รัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์

ชุมชนรอบโรงไฟฟ้า ยื่นหนังสือสนับสนุนโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ ให้นายกฯ รัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์

4 มกราคม 2017
2304   0

วันนี้ (วันที่ 4 มกราคม 2560) เวลา 10.00 น กลุ่มเครือข่าย ผู้นำชุมชน ท้องที่และท้องถิ่น (ประธานชมรมกำนัน ผญบ.อำเภอเหนือคลอง กำนัน ผญบ. และนายกฯ อบต. นายกเทศมนตรี เทศบาลอำเภอเหนือคลอง) ทั้ง 7 ตำบลในเขตอำเภอเหนือคลอง และอำเภอใกล้เคียง ร่วมกับเครือข่ายชุมชนรอบโรงไฟฟ้ากระบี่ ประมาณ 50 คน 

ได้เดินทางมาจากจังหวัดกระบี่ เพื่อมายื่นหนังสือแสดงเจตนารมย์ในการสนับสนุนโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ ให้นายกฯ รัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้รับทราบถึงความต้องการของประชาชนจังหวัดกระบี่โดยเฉพาะอำเภอเหนือคลองและชุมชนรอบโรงไฟฟ้ากระบี่ ซึ่งจะเป็นที่ตั้งของโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ ยินดีให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่


ได้เดินทางมาจากจังหวัดกระบี่ เพื่อมายื่นหนังสือแสดงเจตนารมย์ในการสนับสนุนโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ ให้นายกฯ รัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้รับทราบถึงความต้องการของประชาชนจังหวัดกระบี่โดยเฉพาะอำเภอเหนือคลองและชุมชนรอบโรงไฟฟ้ากระบี่ ซึ่งจะเป็นที่ตั้งของโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ ยินดีให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่

โดยสถานที่ ที่เครือข่ายจะเดินทางไปยื่นหนังสือ คือ ที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน กพ.) ตรงข้ามทำเนียบรัฐบาล เวลา 10.00 น.