เกษตรชุมชน » กระบี่เปิดงาน คาวบอยไนท์ @ เขาพนม เมืองแห่งการเกษตร ส่งเสริมความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก

กระบี่เปิดงาน คาวบอยไนท์ @ เขาพนม เมืองแห่งการเกษตร ส่งเสริมความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก

25 กุมภาพันธ์ 2017
8915   0

จังหวัดกระบี่เปิดงาน คาวบอยไนท์ @ เขาพนม เมืองแห่งการเกษตร ส่งเสริมความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก

วันนี้(25 กุมภาพันธ์ 2560) เวลา 19.30 น.นายพินิจ บุญเลิศ  ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดงานคาวบอยไนท์ Cowboy Night Krabi @ Khaophanom โดยมีนายอรุณ สิงห์อินทร์ นายอำเภอเขาพนม หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมเปิดงานเปิดงานคาวบอยไนท์ Cowboy Night Krabi @ Khaophanom อย่างเป็นทางการ ในรูปแบบคาวบอย ซึ่งเป็นไปด้วยความคึกคักโดยมี เหล่าคาวบอย-อินเดียนแดง-จังโก้ และประชาชนเดินทางมาร่วมงานจำนวนมาก ทุกคนมาในชุดคาวบอยหลากหลายสไตล์

งานคาวบอยไนท์ Cowboy Night Krabi @ Khaophanom  เป็นการจัดงานครั้งแรกของอำเภอเขาพนม บูรณาการร่วมกันหลายภาคส่วน ซึ่งอำเภอเขาพนมมีลักษณะพื้นที่ราบเชิงเขา มีอากาศดี มีพื้นที่เหมาะสมในการพัฒนากลุ่มอาชีพ การเกษตรอินทรีย์ เช่นการปลูกพืชเศรษฐกิจ การเลี้ยงสัตว์ การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร รวมทั้งเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากของอำเภอเขาพนมสู่ความมั่งคง มั่งคั่งและยั่งยืน มุ่งสร้างโอกาสการพัฒนา และการต่อยอดภาคเกษตรกรรม ปศุสัตว์ และการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่

สำหรับการจัดงานคาวบอยไนท์ เป็นการจัดในรูปแบบสมัยคาวบอย  ศูนย์รวมของคาวบอยและกลุ่มอินเดียนแดง โดยมีกิจกรรม วงดนตรีคาวบอย การประกวดคาวเกิล นั่งม้าชมเมือง จำหน่ายสินค้าโอท็อป นิทรรศการแหล่งท่องเที่ยวอำเภอเขาพนม กิจกรรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ กิจกรรมตลาดประชารัฐ ลานอาหารเกษตรอินทรีย์ โดยทุกคนแต่งตัวแบบคาวบอย-อินเดียนแดง-จังโก้ ได้สัมผัสและสร้างประสบการณ์จริงอีกด้วย

 

ภาพ-ข่าว สุพมาศ พรหมมาส ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวท้องถิ่นภาคใต้