ข่าวกระบี่ » อบจ.กระบี่ ทุ่มงบ 3 ล้าน ผุดโรงพยาบาลสนามกระบี่ แห่งที่ 2 หลังจากที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในจังหวัดกระบี่ เพิ่มขึ้น

อบจ.กระบี่ ทุ่มงบ 3 ล้าน ผุดโรงพยาบาลสนามกระบี่ แห่งที่ 2 หลังจากที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในจังหวัดกระบี่ เพิ่มขึ้น

8 พฤษภาคม 2021
2088   0

■…องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ทุ่มงบ 3 ล้าน ผุดโรงพยาบาลสนามกระบี่ แห่งที่ 2…

》…หลังจากที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในจังหวัดกระบี่ได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทางจังหวัดกระบี่จึงได้มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่เข้าไปเป็นผู้ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานต่างๆในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 ขึ้น…

》…โรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 ตั้งอยู่ ณ. กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 15 ถ.เพชรเกษม ต.คลองท่อมใต้ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ เป็นพื้นที่ที่มีความพร้อม สามารถบรรจุเตียงได้ถึง 200 เตียง มีความเข็มงวดในเรื่องความปลอดภัย และยังเป็นพื้นที่ที่สามารถให้บุคลากรทางการแพทย์ทำงานได้อย่างสะดวก ซึ่งหลังจากเปิดใช้แล้วทางสำนักงานสาธารณสุข จ.กระบี่ จะเป็นผู้บริหารจัดการเรื่องแพทย์และเจ้าหน้าที่…


》…ในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ได้สนับสนุนทางด้านงบประมาณและกำลังคนในการจัดทำโรงพยาบาลสนามแหล่งที่ 2 โดยมีการปรับปรุงและติดตั้งขุดบ่อและระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบฆ่าเชื้อโรค , วางระบบสายไฟ สำหรับผู้ป่วย , การปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคาร , ซ่อมแซมห้องน้ำห้องส้วม และจัดหาชุดเครื่องนอน ของใช้ส่วนตัวสำหรับหอผู้ป่วย , ตู้ลิ้นชักเก็บของ , เครื่องใช้ไฟฟ้า , ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และปริ้นเตอร์ พร้อมเครื่องมือสื่อสาร ระบบทีวีวงจรปิด (CCTV) ระบบเสียงตามสาย และอินเตอร์คอมเพื่อสื่อสารระหว่างผู้ป่วยกับเจ้าหน้าที่ จุดทำความสะอาดอุปกรณ์และชำระล้างของเจ้าหน้าที่ ฯลฯ โดยใช้งบประมาณในการดำเนินการประมาณ 3,000,000 บาท


》…นอกจากนี้ทางโรงพยาบาลสนาม กระบี่ 2 ยังได้รับการสนับสนุนเครื่องปรับอากาศ ขนาด 32,000 BTU จากสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว จ.กระบี่ จำนวน 2 เครื่อง, เตียงกระดาษ จาก บริษัท SCGP จำนวน 300 ชุด ของใช้ส่วนตัวผู้ป่วย จากสมาคมแม่บ้าน อบจ.กระบี่ ตู้เย็น 1 ใบ จาก บ.SCG กระบี่ และยังได้รับการสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภคจากองค์กรภาคเอกชนอื่นๆอีกหลายรายการ…

 

ที่มา : ประชาสัมพันธ์ อบจ.กระบี่