เรื่องเด่น » เครือข่ายภาคประชาชนจังหวัดกระบี่ยื่นหนังสือและ 15,000 รายชื่อ สนับสนุนโครงการโรงไฟฟ้ากระบี่ และท่าเทียบเรือบ้านคลองรั้ว

เครือข่ายภาคประชาชนจังหวัดกระบี่ยื่นหนังสือและ 15,000 รายชื่อ สนับสนุนโครงการโรงไฟฟ้ากระบี่ และท่าเทียบเรือบ้านคลองรั้ว

15 พฤศจิกายน 2016
2369   0

วันที่ 15  พฤศจิกายน  2559  เวลา   15.00 น.  ตัวแทนเครือข่ายภาคประชาชนจังหวัดกระบี่ นำโดยนายอนันต์  สันหาด  อดีตกำนันตำบลคลองขนาน  อ.เหนือคลอง นายไพโรจน์  บุตรเผียน นายบุญเที่ยง  บัวเลิศ  นายกิจจา  ทองทิพย์  ผู้นำชุมชน ชุมชนทั้ง 4 ตำบล ในอ.เหนือคลอง จ.กระบี่  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนรอบโรงไฟฟ้ากระบี่ เดินทางมายื่นหนังสือและรายชื่อประชาชนที่สนับสนุนโครงการโรงไฟฟ้ากระบี่และท่าเทียบเรือบ้านคลองรั้ว จังหวัดกระบี่  จำนวน 15,000  รายชื่อ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เพื่อนำเสนอพลเอกประยุทธ์   จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีทราบต่อไป

15127392_10206247556302408_1110767486_o

โดยมีนายสมควร  ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ และนายจักรพันธ์  ชูแก้ว  พลังงานจังหวัดกระบี่  และนายสุพัชรพงศ์  วรประดิษฐ์  ป้องกันจังหวัดกระบี่ เป็นผู้แทนรับมอบเพื่อดำเนินการส่งหนังสือดังกล่าวเสนอนายกรัฐมนตรีตามขั้นตอนต่อไป   ณ ศาลากลางจังหวัดกระบี่15058537_10206247556822421_717549291_n

tekstura-korinchevyy-fon