อัพเดทข่าวภาคใต้ » 4 จังหวัดอันดามันจับมือบูรณาการป้องกันและวางมาตรการรักษาความปลอดภัยทางทะเล

4 จังหวัดอันดามันจับมือบูรณาการป้องกันและวางมาตรการรักษาความปลอดภัยทางทะเล

14 กันยายน 2016
1036   0

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 เวลา 09.30 นาฬิกา นายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ประชุมการบูรณาการป้องกันและวางมาตรการรักษาความปลอดภัยทางทะเลอันดามัน มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต เข้าร่วม 80 คน ที่ห้องประชุมโรงแรมทับแขกซันเซตบีสรีสอร์ทแอนด์ปสา

ด้วยรัฐบาลกำหนดให้จังหวัดกระบี่เป็นจังหวัดต้นแบบนำร่อง ด้านความปลอดภัยทางทะเลอันดามัน เพื่อสร้างความเชื่อมมั่นด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่นักท่องเที่ยว ที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ส่วนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันกำหนดวิสัยทัศน์ การท่องเที่ยวทางบกและทางทะเลที่มีคุณภาพระดับโลก บนฐานความเข้มแข็งของภาคเกษตรและชุมชนอย่างยั่งยืน ปัจจุบันนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ จากจังหวัดภูเก็ต พังงา ตรัง เข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ปีละ 10 ล้านคน ทำให้นักท่องเที่ยวประสบอุบัติเหตุจากเรือโดยสาร การดำน้ำ การเล่นน้ำและจมน้ำ เพราะไม่สวมใส่เสื้อชูชีพ

เพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้นจังหวัดดังกล่าวต้องมีส่วนร่วมวางมาตรการรักษาความปลอดภัยทางทะเลอันดามันให้กับนักท่องเที่ยว ซึ่งประชุมเห็นชอบ 3 มาตรการหลักแต่ละจังหวัดนำไปบังคับใช้คือ มาตรการควบคุมเรือนำเที่ยว เรือโดยสารประจำทาง เรือโดยสารทัวร์ เรือสปีดโบท์ให้มีคุณภาพ ที่ผ่านมาพบการใช้สารเสพติดในเด็กเรือ ให้ติดตั้งสัญญาณจีพีเอสเวลาเกิดเหตุได้ทราบตำแหน่ง ต้องทำประกันทุกลำ มีป้ายหรือมีไกด์แนะนำ ต้องรับผิดชอบทุกกรณีเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น ควบคุมการบรรทุกจำนวนผู้โดยสารตามกฎหมายกำหนด คลื่นสูง 1 เมตร เรือหางยาวควรงดออกจากฝั่ง คลื่นสูง 2เมตร เรือสปีดโบท์งดออกจากฝั่ง มาตรการควบคุมผู้ประกอบการนำเที่ยว ไกด์ต้องมีบัตรประจำตัวทุกครั้ง แนะนำนักท่องเที่ยวเล่นน้ำในเขตทุ่นไข่ปลา หรือพื้นที่ที่กำหนดเท่านั้น ไม่ให้นักท่องเที่ยวนั่งหัวเรือเพราะอาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย

และมาตรการรักษาความปลอดภัย 4 จังหวัดมีศูนย์ควบคุมการสื่อสารรับแจ้งเหตุ เรือนำเที่ยวทุกลำเข้าเขตอุทยานแห่งชาติต้องมีการขออนุญาตก่อน จัดทำป้ายแนะนำในการท่องเที่ยวทางทะเล และติดตั้งในพื้นที่ท่องเที่ยว ท่าเรือ สนามบิน และมีคณะกรรมการแจ้งเตือนภัยเกี่ยวกับสภาวะอากาศ ร่วมกัน

krabi01

krabi03