อัพเดทข่าวภาคใต้ » สภาอุตฯ ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมอบป้ายแนะนำข้อควรปฏิบัติของนักท่องเที่ยวในการเข้าเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวกระบี่

สภาอุตฯ ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมอบป้ายแนะนำข้อควรปฏิบัติของนักท่องเที่ยวในการเข้าเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวกระบี่

10 กันยายน 2016
1293   0

วันที่ 10 กันยายน 2559 เวลา 10.30 นาฬิกา ที่ห้องประชุมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานจังหวัดกระบี่ นายอภิชาต อินทร์พงษ์พันธุ์ รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนายอิทธิฤทธิ์ กิ่งเล็ก ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นประธานมอบป้ายแนะนำข้อควรปฏิบัติในการเข้าเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆของจังหวัดกระบี่ เพื่อให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีนได้รับทราบถึงข้อควรปฏิบัติ เป็นป้ายภาษาจีนและอังกฤษ

โดยมอบให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราและหมู่เกาะพีพี ผู้ประกอบการเดินเรือเกาะพีพี และบริษัทโชคธาราทัวร์จำกัด เพื่อนำไปติดตั้งที่บริเวณท่าเทียบเรือโดยสารเพื่อการท่องเที่ยวปากคลองจิหลาด ตำบลไสไทย ท่าเทียบเรือโดยสารหาดนพรัตน์ธารา ตำบลอ่าวนาง ท่าเทียบเรือโดยสารเพื่อการท่องเที่ยวเกาะพีพี ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ และท่าเทียบเรือโดยสารบ่อท่อ ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก

ด้วยปัจจุบันประเทศไทยได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยส่วนใหญ่เป็นชาวจีน ด้วยความหลากหลายด้านเชื้อชาติและความไม่เข้าใจด้านวัฒนธรรมประเพณีของไทย ส่งผลให้มีปัญหาต่างๆตามมาในด้านพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ในการเข้าเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญๆต่างๆของประเทศไทย ส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดี ดังนั้นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดทำแผ่นป้ายแนะนำข้อควรปฏิบัติในการเข้าเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบว่าพฤติกรรมใดที่เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมในแต่ละสถานที่เช่น

มารยาทไทย ห้ามเล่นศีรษะ การเข้าวัดแต่งกายให้สาภพ การทิ้งขยะในถังที่จัดเอาไว้ให้ ห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณ ห้ามตะโกนหรือส่งเสียงดัง การเข้าแถวอย่างเป็นระเบียบ การเคารพกฎจราจร การซื้อเพชร พลอยเครื่องประดับ ควรซื้อในห้างหรือบริษัทที่เชื่อถือได้

10

100