อัพเดทข่าวภาคใต้ » จังหวัดกระบี่เปิดศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน (Farm Outlet)

จังหวัดกระบี่เปิดศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน (Farm Outlet)

8 กันยายน 2016
2100   0

จังหวัดกระบี่เปิดศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน (Farm Outlet) เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายและขยายตลาดรองรับสินค้าเกษตรให้เกษตรกร

วันนี้ (8 กันยายน 2559)  นายวรพันธ์  ประเสริฐยิ่ง  ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร เป็นประธานเปิดศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน (Farm Outlet) จังหวัดกระบี่ ตั้งอยู่ที่ร้านศรีกระบี่ ตั้งอยู่เลขที่ 278 หมู่ที่ 4 ถนนกระบี่-เขาทอง ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ภายในศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน (Farm Outlet) มีสินค้าวางจำหน่ายหลากหลาย เช่น สินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้า OTOP สินค้าเพื่อสุขภาพและสินค้าอื่นๆ อาทิเช่น ผักปลอดสารพิษ น้ำผึ้งป่า ชาเพื่อสุขภาพ น้ำผักและผลไม้เพื่อสุขภาพ กะปิ เมล็ดมะม่วงหินมะพาน เป็นต้น

นายบริรักษ์  ชูสิทธิ์  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่  กล่าวว่า กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ได้จัดทำโครงการพัฒนาและส่งเสริมศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน หรือ FARM OUTLET โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายและขยายตลาดรองรับสินค้าเกษตรให้เกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรมีการพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรของตนเอง ให้มีคุณภาพตามความต้องการของตลาด ซึ่งกรมการค้าภายในได้พิจารณาคัดเลือกให้ร้านศรีกระบี่ เป็นศูนย์จำหน่ายสินค้าชุมชนซึ่งเป็นแหล่งรวมของฝากสินค้า otop ที่ผ่านการคัดสรรคุณภาพโดยการเลือกทั้งรสชาติและสินค้าที่มีคุณภาพให้มีความอร่อยแบบดั้งเดิมตั้งอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดกระบี่เช่นใกล้แหล่งท่องเที่ยวอ่าวพระนาง หาดคลองม่วง อ่าวท่าเลน

8999999

รวมทั้งเป็นการสร้างตราสัญลักษณ์สินค้าเกษตรกรหรือแบรนด์สินค้าเกษตรของจังหวัด เพื่อเผยแพร่ให้ผู้บริโภค นักท่องเที่ยว และประชาชนผู้สนใจโดยทั่วไปได้รับทราบ ปัจจุบันกรมการค้าภายในส่งเสริมให้มีศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน (FARM OUTLET) แล้ว 31 แห่ง ใน 21 จังหวัด

899999

89999899

89999999999

8999999999

899999999