ข่าวประชาสัมพันธ์ » เชิญชวน…ร่วมเวทีสัมมนา Break Free : พลังงานและความเป็นธรรม

เชิญชวน…ร่วมเวทีสัมมนา Break Free : พลังงานและความเป็นธรรม

25 มีนาคม 2017
636   0

เชิญชวน…ร่วมเวทีสัมมนา Break Free : พลังงานและความเป็นธรรม

วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560 เวลา 09.30-18.30 น.
สถานที่ ห้อง Auditorium สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พระราม 4 กรุงเทพฯ

พบกับ
วงเสวนาพลังงานกับความเป็นธรรม

และ…ร่วมเป็นอาสาสมัครเล่นเกม “ฝ่าวิกฤตพลังงานภาคใต้ด้วย SEA” (SEA = Strategic Environmental Assessment)
(เกมฝ่าวิกฤตพลังงานภาคใต้ด้วย SEA เป็นเกมจำลองภาพการวางแผนระบบพลังงานเพื่อความมั่นคง และยั่งยืนของภาคใต้)

ลงทะเบียนร่วมงาน → act.gp/2n5x22O