ข่าวประชาสัมพันธ์ » สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดกระบี่ ขอเชิญ ร่วมกิจกรรม “Thailand Field Day Contest 2017”

สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดกระบี่ ขอเชิญ ร่วมกิจกรรม “Thailand Field Day Contest 2017”

3 มีนาคม 2017
1814   0

สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดกระบี่ ขอเชิญ ร่วมกิจกรรม “Thailand Field Day Contest 2017”

การแข่งขัน รายการ Thailand Field Day Contest จัดขึ้นใน สัปดาห์แรกของเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี(ปี2017เลื่อนเป็นเดือนมีนา)

โดยใช้ระยะเวลาในการแข่งขั้นทั้งหมด 24 ชั่วโมง โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของนักวิทยุสมัครเล่น

 ในการรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือภัยพิบัติให้สามารถแก้ไขปัญหาและดำเนินการติดต่อสื่อสาร ประสานงานกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

 อีกทั้งเป็นการช่วยให้ลดจำนวนการสูญเสียจากเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติที่เกิดขึ้นทั้งต่อชีวิต ทรัพย์สิน ชุมชน และประเทศชาติได้้

ให้ใช้ความถี่ย่าน 144.000 MHz – 146.000 MHz ตามแผนผังการใช้ความถี่ ตามที่ กสทช. กำหนด (แบนด์แพลนประเทศไทย ตามประกาศ กสทช. ปี57)

เริ่ม วันเสารที่ 4 มีนาคม 2560 เวลา 12.00 น. (เวลาประเทศไทย)

สิ้นสุด วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2560 เวลา 12.00 น. (เวลาประเทศไทย)

“ความมีสปิริต คือรางวัลของผู้ชนะอย่างแท้จริง”

Class G Club Station QRO

Callsign : HS8AK

QTH      : อ.เมือง จ.กระบี่

กริดโลเคเตอร์(Grid) : NJ98

Team : ARกระบี่สัมพันธ์

Operator (s)  :  E24IZC, E24VFX, HS4ZCC, E24DKX, E24WJG, E24WVT, E24WQB, E24WJM