ข่าวกระบี่ » องค์กรเอกชนจังหวัดกระบี่ร่วม ทำความดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9

องค์กรเอกชนจังหวัดกระบี่ร่วม ทำความดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9

5 ธันวาคม 2018
171   0

องค์กรเอกชนจังหวัดกระบี่ร่วม ทำความดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9

ผู้ประกอบการรถแท็กซี่มิเตอร์ สหกรณ์บริการรถยนต์ และบริการธุรกิจกระบี่ จำกัด จำนวน 24 คัน ที่ให้บริการ รับส่งผู้โดยสาร นักท่องเที่ยว ภายในท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ เปิดให้บริการ รับส่งผู้โดยสาร โดยไม่คิดค่าบริการ ยังสถานที่ต่างๆ ในจังหวัดกระบี่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม สร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก

นายนาคิน เพ็ชรลุ ประธานสหกรณ์บริการรถยนต์และบริการธุรกิจกระบี่จำกัด เปิดเผยว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงสนพระราชหฤทัย และทรงห่วงใยในการพัฒนาชนบทเป็นอย่างยิ่ง จึงได้มีโครงการพัฒนาชนบท พระราชดำริหลายโครงการ แต่ละโครงการมุ่งหมาย ที่จะพัฒนาให้ประชาชนพึ่งตนเองได้ สมาชิกสหกรณ์บริการรถยนต์ และบริการธุรกิจกระบี่จำกัด ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ขณะที่ ชมรมช่างแต่งผมเสริมสวยเทศบาลเมืองกระบี่ เปิดให้บริการ ตัดแต่ง ทรงผม ฟรีแก่ประชาชน ที่บริเวณ โรงหนักมหาราชเทศบาลเมือกระบี่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 โดยมีประชาชน ให้บริการเป็นจำนวนมาก