อัพเดทข่าวภาคใต้ » ททท.กระบี่ ต้อนรับเที่ยวบินแอร์เอเชีย เส้นทางบินตรงจากกัวลาลัมเปอร์ สู่สนามบินนานาชาติกระบี่

ททท.กระบี่ ต้อนรับเที่ยวบินแอร์เอเชีย เส้นทางบินตรงจากกัวลาลัมเปอร์ สู่สนามบินนานาชาติกระบี่

2 พฤษภาคม 2022
575   0

วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. (ตามเวลาประเทศไทย) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานกระบี่ ร่วมกับท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ , Air Asia และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้อนรับนักท่องเที่ยวมาเลเซีย จำนวน ๑๘๐ คน เดินทางมากับสายการบิน Air Asia เที่ยวบินที่ AK868 ด้วยเครื่องบิน Airbus A320 เส้นทางบินตรงจากกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซียสู่สนามบินนานาชาติกระบี่ จำนวน ๒ เที่ยวบิน/สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคมเป็นต้นไป หลังจากที่ประเทศไทย   ผ่อนคลายมาตรการเพื่อเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ  ททท. ได้เร่งส่งเสริมการตลาดและกระตุ้นการเดินทางสู่ประเทศไทยอีกครั้งเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยวภายใต้มาตรการต่าง ๆ แบบ new normal โดยคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวจากตลาดมาเลเซียเดินทางสู่ประเทศไทยในภาพรวมทั้งทางอากาศและทางบกไม่น้อยกว่า ๓๓๐,๐๐๐ คน หลังจากหยุดชะงักไปเกือบ ๒ ปี

            นายอุทิศ ลิ่มสกุล ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานกระบี่ แจ้งว่ามาเลเซียเป็นตลาดนักท่องเที่ยวระยะใกล้ที่สามารถเดินทางเข้ามาทำกิจกรรมท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ประกอบกับจังหวัดกระบี่เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยม มีภาพลักษณ์ความพร้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกในการเป็น Muslim Friendly รองรับตลาดนักท่องเที่ยวมาเลเซียเป็นอย่างมาก โดยในสถานการณ์ปกติปี ๒๕๖๒ มีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเดินทางมาท่องเที่ยวกระบี่จำนวน ๒๐๐,๖๑๔ คน มากเป็นลำดับที่ ๓ ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาเยือนจังหวัดกระบี่ มีเที่ยวบินตรงรวม ๑,๔๖๐ เที่ยวบิน และนับเป็นสัญญาณที่ดีด้านการท่องเที่ยวของกระบี่ สำหรับการกระตุ้นตลาดให้เกิดการเดินทางเข้าพื้นที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการเพิ่มความถี่ของเที่ยวบินนี้กำลังวางแผนกับภาคเอกชนที่จะเดินทางไปประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขายทั้งในรูปแบบ Table Top Sale และเข้าร่วมงาน Consumer Fair ในเร็วๆ นี้ด้วย

            ด้าน นางนงเยาว์  จิรันดร ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกัวลาลัมเปอร์ กล่าวว่า         ตลาดมาเลเซียเป็นตลาดเป้าหมายสำคัญของจังหวัดกระบี่ในปี ๒๕๖๒ ก่อนเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคโควิด-19    มีนักท่องเที่ยวจากประเทศมาเลเซียเดินทางมาประเทศไทยรวมกัน จำนวน ๔.๑๖ ล้านคน ซึ่งมากเป็นอันดับ ๕ รองจาก      ตลาดรัสเซีย สหราชอาณาจักร เยอรมนี และฝรั่งเศส นักท่องเที่ยวจากตลาดมาเลเซียมีความชื่นชอบประเทศไทยทำให้มีการเดินทางท่องเที่ยวซ้ำ (Revisit) มากกว่าร้อยละ ๘๐ ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวคุณภาพที่มีการใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนราว ๒๘,๐๐๐ บาทต่อทริป มีระยะเวลาพำนักเฉลี่ยในประเทศไทยนานราว ๕ วัน สำหรับแนวทางการดำเนินงานที่สำคัญหลังวิกฤตโควิด-19 นั้น    มุ่งฟื้นฟูตลาดด้วยการทำงานกับพันธมิตรสายการบินและบริษัทนำเที่ยวรายใหญ่ที่เป็นผู้นำตลาด (Market leader) ส่งเสริม    การเปิดเส้นทางบินตรงจากเมืองต่างๆ สู่ประเทศไทยอีกครั้ง รวมทั้งกระตุ้นความสนใจการเดินทางในกลุ่มลูกค้าเดิมและ        กลุ่มลูกค้าใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาตำแหน่งทางการตลาดของประเทศไทยให้เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยม                ของนักท่องเที่ยวมาเลเซีย