ท่องเที่ยว » ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช และพื้นที่ใกล้เคียง 6 จังหวัด (สุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง พังงา กระบี่ และภูเก็ต) เข้าร่วมงานในโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสร้างโอกาสในการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน

ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช และพื้นที่ใกล้เคียง 6 จังหวัด (สุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง พังงา กระบี่ และภูเก็ต) เข้าร่วมงานในโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสร้างโอกาสในการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน

6 มิถุนายน 2022
373   0

✨ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ✨
ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช และพื้นที่ใกล้เคียง 6 จังหวัด (สุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง พังงา กระบี่ และภูเก็ต)
เข้าร่วมงานในโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสร้างโอกาสในการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน
🔸 ชมนิทรรศการ กองทุนสร้างชุมชน สร้างเสริม ส่งต่อ สู่อนาคต”
🔸 ช้อปสินค้าคุณภาพจาก กทบ. ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชหรือพื้นที่ใกล้เคียง
🔸 ร่วมพิธีมอบรางวัลกองทุนหมู่บ้านฯ ตัวอย่าง ระดับจังหวัด, รางวัลโครงการตามแนวทางประชารัฐ ตัวอย่าง และรางวัลเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านฯ ตัวอย่าง
.
📅 วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565
🕒 เวลา 07.30 – 15.00 น.
📍 ณ หอประชุมภักดีดำรงฤทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
.