ข่าวกระบี่ » วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ ลงนามความร่วมมือ สถานประกอบการ จำนวน 23 แห่ง

วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ ลงนามความร่วมมือ สถานประกอบการ จำนวน 23 แห่ง

22 กันยายน 2019
270   0

วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ ลงนามความร่วมมือ สถานประกอบการ จำนวน 23 แห่ง

วันนี้ (21 กันยายน 2562) ที่ โรงแรมกระบี่รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ ได้มีพิธีลงนามความร่วมมือ ( MOU ) กับสถานประกอบการ และเชิดชูเกียรติสถานประกอบการ โดยมีนายชวน ภูเก้าล้วน ประธานสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนายศิวะกรณ์ เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ คณะครู หอการค้าจังหวัดกระบี่ สถานประกอบการ และสื่อมวลชน เข้าร่วม กว่า 100 คน

การร่วมลงนามในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ กับสถานประกอบการ เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการ ในการผลิต พัฒนาคน ที่มีประสิทธิภาพเข้าสู่ตลาดแรงงาน เน้นภารกิจหลักของการจัดการศึกษา มุ่งเน้นฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฎิบัติงานในสถานประกอบการที่มีคุณภาพ และมาตรฐาน


ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นสถาบันหลักในการผลิตกำลังคน และช่างฝีมือให้มีทักษะ ในวิชาชีพ สามารถนความรู้และประสบการณ์ไปใช้ให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานได้

ภาพ-ข่าว ศูนย์ข่าวท้องถิ่นกระบี่