แหลงใต้บายใจกับ บก.กิ๊บ » พระอุโบสถหลังเก่า รากไทรโอบล้อม วัดไพศาลสถิตย์ (วัดปากพยิง) “เมืองคอน”

พระอุโบสถหลังเก่า รากไทรโอบล้อม วัดไพศาลสถิตย์ (วัดปากพยิง) “เมืองคอน”

19 กุมภาพันธ์ 2018
2191   0

 

ถ้าแหลงถึง “นครศรีธรรมราช”  ต้องไปไหว้องค์พระบรมธาตุ  วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือ ที่ชาวนครเรียกว่าวัดพระธาตุ   

แต่วันนี้พาเติ้ลมารู้จักกับคำว่า …

นครสองธรรม” อันเนื่องมาจากความโดดเด่นทั้งในเรื่องของ“ธรรมะ”และ“ธรรมชาติ” ซึ่งเป็นมนต์เสน่ห์ดึงดูดให้ผู้มาเยือนเมืองคอน ชวนหลงรักและประทับใจอยู่มิรู้คลาย  

วันนี้ทีมงานแหลงใต้บายใจ พาเติ้ลออกนอกเมืองกันสักหิต  ดินแดนต้องห้ามพลาด โบสถ์อันเก่าแกที่ วัดไพศาลสถิต ที่ปกคลุมไปด้วยต้นโพธิ์ ต้นไทร 

อุโบสถเก่าหลังนี้ อยู่คู่กับวัดไพศาลสถิตย์มาช้านาน ภายในจะมีพระประทาน พระสารีบุตรและพระโมคคัลลา เป็นที่นับถือของชาวบ้านในชุมชน ซึ่งพระอุโบสถหลังนี้ จะมีลักษณะที่โดดเด่น ด้วยอายุที่เก่าแก่ จะมีรากไทรและรากโพธิ์อ้อมล้อมพระอุโบสถหลังนี้ไว้ 


เชิญพุทธศาสนิกชนสักการะและเยี่ยมชมอุโบสถเก่าแก่แห่งนี้  ตั้งอยู่ที่ ม.11 ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช