อัพเดทข่าวภาคใต้ » แนะประชาชนใช้ทางเลี่ยง ทางเบี่ยง เป็นทางเลือก แขวงทางหลวงกระบี่เตรียมปิดปรับปรุงถนนเพื่อทำการก่อสร้าง

แนะประชาชนใช้ทางเลี่ยง ทางเบี่ยง เป็นทางเลือก แขวงทางหลวงกระบี่เตรียมปิดปรับปรุงถนนเพื่อทำการก่อสร้าง

22 พฤษภาคม 2019
1053   0

แนะประชาชนใช้ทางเลี่ยง ทางเบี่ยง เป็นทางเลือก แขวงทางหลวงกระบี่เตรียมปิดปรับปรุงถนนเพื่อทำการก่อสร้าง

แขวงทางหลวงกระบี่ลงสำรวจเส้นทางตลาดเก่า – คลองท่อม ระหว่าง กม.973+498 – กม.974+590 เปิด 1 ช่องทางจราจร เตรียมปิดปรับปรุงถนนเพื่อทำการก่อสร้างแนะประชาชนใช้ทางเลี่ยง ทางเบี่ยง เป็นทางเลือกในชั่วโมงเร่งด่วน

นายปรีชา วิเศษสิทธื์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกระบี่ เปิดเผยว่า ด้วยแขวงทางหลวงกระบี่ ได้ดำเนินการก่อสร้างเพื่อติดตั้ง Box Culvert คือ ท่อระบายน้ำแบบเหลี่ยมขนาดใหญ่ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณหน้าโรงเรียนเมืองกระบี่ ในทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ตลาดเก่า – คลองท่อม ระหว่าง กม.973+498 – กม.974+590 อันเป็นสาเหตุให้เกิดการจราจรติดขัดเป็นเวลานาน แขวงทางหลวงกระบี่ ได้รับทราบและตระหนักในปัญหาที่ส่งผลกระทบกับประชาชน จึงได้เชิญผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมหาทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว ก่อนปิดปรับปรุง แขวงทางหลวงกระบี่ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่สำรวจเส้นทางก่อนทำการปิดจราจรเพื่อปรับปรุง ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2562 ระยะเวลาดำเนินการ 10 วัน ทั้งนี้เส้นทางปกติสามารถสัญจรได้ ปิดการจราจร เปิด 1 เส้นทางจราจร เนื่องจากมีการปรับปรุงถนนบริเวณเส้นทางดังกล่าว โดยในวันนี้เริ่มตั้งแต่ จากขาเข้าเมือง โดยแขวงทางหลวงเตรียมความพร้อมอุปกรณ์ กำลังคน เจ้าหน้าที่ พร้อมติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนเป็นระยะ เพื่อให้ประชาชนหยุดเพื่อชะลอหรือลดความเร็ว และลดความเสี่ยงอุบัติเหตุ โดยมีเส้นทางสายหลัก ดังนี้ สายหลัก แม็คโคร

สำหรับประชาชนที่เดินทางจากอ่าวนาง หรือจากจังหวัดพังงาใช้เส้นทางบริเวณร้านก๊วยเตี๋ยวเป็ด ข้างวัดควนสบาย ไปออกบริเวณทางไปวัดถ้ำเสือใช้เส้นทางทางเข้าบ้านทับปริก (ตรงข้ามแมคโคร) ไปออกบริเวณทางไปวัดถ้ำเสือ ให้ประชาชนที่เดินทางเข้าไปยังตัวเมืองกระบี่ ใช้ทางเลี่ยงตั้งแต่ทางแยก ทางเข้าหมู่บ้านทิวเขา) ไปออกบริเวณควนม้าตั้ง หรือตลาดเก่า

ทั้งนี้ ทุกเส้นทางเลี่ยง ทางเบี่ยง ได้ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ไว้ด้วยแล้ว เพื่อคอยอำนวยความสะดวก ทั้งนี้ขออภัยในความไม่สะดวก