ข่าวกระบี่ » โรงพยาบาลลำทับ จ.กระบี่ รับมอบบ้านน็อคดาวน์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ มูลค่ากว่า 800,000 บาท จากบริษัทไทยอินโด ปาล์มออยล์ แฟคทอรี่ จำกัด เพื่อเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกัน โรคโควิด19

โรงพยาบาลลำทับ จ.กระบี่ รับมอบบ้านน็อคดาวน์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ มูลค่ากว่า 800,000 บาท จากบริษัทไทยอินโด ปาล์มออยล์ แฟคทอรี่ จำกัด เพื่อเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกัน โรคโควิด19

8 มิถุนายน 2021
251   0

โรงพยาบาลลำทับ จ.กระบี่ รับมอบบ้านน็อคดาวน์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ มูลค่ากว่า 800,000 บาท จากบริษัทไทยอินโด ปาล์มออยล์ แฟคทอรี่ จำกัด เพื่อเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกัน โรคโควิด19
 
วันนี้ (7 มิถุนายน 2564) ที่ โรงพยาบาลลำทับ นางสาวัน ตัน ประธานกรรมการบริษัทไทยอินโด ปาล์มออยล์ แฟคทอรี่ จำกัด พร้อมด้วย นางสาวสายหยุด พูลไชย กรรมการบริษัทไทยอินโด ปาล์มออยล์ แฟคทอรี่ จำกัด ได้ส่งมอบบ้านน็อคดาวน์ จำนวน 1 หลัง เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติชนิดสอดแขน (เพื่อลดความเสี่ยงการสัมผัสผู้ป่วย) จำนวน 2 เครื่อง หน้ากากอนามัย และน้ำดื่ม จำนวน 200 โหล รวมมูลค่ากว่า 800,000 บาท โดยมี นายนพรัตน์ ศรีพรหม นายอำเภอลำทับ นายแพทย์ประเสริฐ หาญประสานกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำทับ นายวุฒิชัย เป็ดทอง นายก อบต.ดินอุดม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมรับมอบสิ่งของดังกล่าวฯ ให้แก่โรงพยาบาลลำทับ เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานด้านการเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)
 
นายนพรัตน์ ศรีพรหม นายอำเภอลำทับ กล่าวว่า อำเภอลำทับมีทั้งหมด 4 ตำบล 28 หมู่บ้าน มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดตรัง ได้บริหารสถานการณ์ภายใต้นโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ตั้งจุดตรวจผู้ที่เดินทางเข้าออก รอยต่อระหว่างอำเภอลำทับและอำเภอบางขันจำนวน 1 จุด ล่าสุดทางอำเภอลำทับได้ให้ความสำคัญการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค และข่าวดีอำเภอลำทับเป็นพื้นที่สีเขียว ไม่พบผู้ติดเชื้อติดต่อกันจำนวน 40 วันแล้ว โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) สำหรับการบริหารจัดการวัคซีนอำเภอลำทับ วันนี้ได้รับจัดสรรวัคซีนแอสตราเซนเนก้า จำนวน 210 โดส สำหรับผู้สูงอายุ 60 ปี และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง ระยะต่อไปจำนวนวัคซีนเพิ่มขึ้นตามลำดับ เพื่อให้พี่น้องประชาชนอำเภอลำทับ ได้รับวัคซีนครบถ้วนถูกต้อง เพื่อสร้าง “ภูมิคุ้มกันหมู่” ร่วมกัน ท้ายที่สุดฝากให้พี่น้องประชาชนให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ปฏิบัติตามมาตรการ ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก
 
นายแพทย์ประเสริฐ หาญประสานกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำทับ กล่าวว่า คิกออฟวันแรก ฉีดวัคซีนโควิด-19 ในส่วนของโรงพยาบาลลำทับ สำหรับผู้สูงอายุ 60 ปี และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง บรรยากาศโดยรวมเป็นไปอย่างเรียบร้อย ผู้ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนให้ความร่วมมือ ปฏิบัติตามขั้นตอน และตามมาตรการฯ อย่างเคร่งครัด และยังได้รับการสนับสนุนจากคุณสาวัน ตัน ประธานกรรมการบริษัทไทยอินโด ปาล์มออยล์ แฟคทอรี่ จำกัด มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติชนิดสอดแขน (เพื่อลดความเสี่ยงการสัมผัสผู้ป่วย) จำนวน 2 เครื่อง สามารถเชื่อมต่อระบบข้อมูลกับโรงพยาบาล ช่วยลดจำนวนบุคลากรในการปฏิบัติงาน อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนได้ใช้ประโยชน์ได้ด้วยตนเอง หน้ากากอนามัย น้ำดื่ม จำนวน 200 โหล และห้องพิเศษ Vip เพื่อให้บริการผู้ป่วยแยกโรค (บ้านน็อคดาวน์) จำนวน 1 หลัง
 
นางสาวัน ตัน ประธานกรรมการบริษัทไทยอินโด ปาล์มออยล์ แฟคทอรี่ จำกัด เปิดเผยว่ารู้สึกดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม สร้างกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ดูแลสุขภาพของชาวลำทับ โดยได้ส่งมอบบ้านน็อคดาวน์ จำนวน 1 หลัง เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติชนิดสอดแขน (เพื่อลดความเสี่ยงการสัมผัสผู้ป่วย) จำนวน 2 เครื่อง หน้ากากอนามัย และน้ำดื่ม จำนวน 200 โหล ไว้รองรับประชาชนที่มารับบริการฉีดวัคซีน รวมมูลค่ากว่า 800,000 บาท ตลอดระยะเวลาที่ผ่านทางบริษัทไทยอินโด ปาล์มออยล์ แฟคทอรี่ จำกัด มีความมุ่งมั่น และให้การสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน มาโดยตลอด