อัพเดทข่าวภาคใต้ » อช.ธารโบกขรณี ชูการท่องเที่ยวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประกาศเป็นอุทยานฯปลอดบุหรี่ ดีเดย์ 31 พ.ค. วันงดสูบบุหรี่โลก

อช.ธารโบกขรณี ชูการท่องเที่ยวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประกาศเป็นอุทยานฯปลอดบุหรี่ ดีเดย์ 31 พ.ค. วันงดสูบบุหรี่โลก

1 มิถุนายน 2022
485   0

วันที่ 31 พ.ค.65 อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี จ.กระบี่ ร่วมกับมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และเครือข่ายสื่อกระบี่อาสาร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จ.กระบี่ สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพ จ.กระบี่ นำโดยนายวีระศักดิ์ ศรีสัจจัง หน.อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี ร่วมกันรณรงค์ โครงการอุทยานแห่งชาติธารโบกกรณีปลอดบุหรี่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พ.ค.65 บริเวณที่ทำการสำนักงานอุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ เพื่อกระตุ้นสำนึกในเห็นถึงพิษภัยของควันบุหรี่ และการสูบบุหรี่ ที่ไม่ได้ทำลายแค่สุขภาพผู้สูบเท่านั้น แต่ยังทำลายสุขภาพคนรอบข้าง และยังทำลายสิ่งแวดล้อมให้เป็นมลพิษด้วย

พร้อมกันนี้ได้เปิดเวทีเสวนาเรื่อว “อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณีปลอดบุหรี่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” โดยมีนายวีระศักดิ์ ศรีสัจจัง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติธารโบกกรณี น.ส.ศศิธร กิตติธรกุล นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ น.ส. วาทินีย์ หมันการ กรรมการสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพ จ.กระบี่ น.ส.สรัญญา บุญโสม กรรมการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เข้าร่วมเสวนา โดยมีนางสาวโรจนา บุญชูวงศ์ นายสถานีวิทยุ อสมท.จ.กระบี่ เป็นผู้ดำเนินการเสวนา

น.ส.สรัญญา บุญโสม กรรมการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่กล่าวว่า วันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลก หลายองค์กรและภาคีเครือข่ายยังคงเดินหน้ารณรงค์ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ โดยเฉพาะในกลุ่มนักสูบหน้าใหม่ให้ลดจำนวนน้อยลง เพราะนั่นหมายถึงทรัพยากรบุคคล อนาคตของประเทศชาติ พร้อมกับการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง

สำหรับจังหวัดกระบี่ ยังมีตัวเลขการสูบบุหรี่ ที่สูงอยู่ ทุกฝ่ายต้องออกมาช่วยกันปกป้องและดูแลให้เยาวชนไม่ตกเป็นเหยื่อ ด้วยการสร้างบรรยากาศไม่ให้มีควันบุหรี่ โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยว สถานที่สาธารณะต้องปลอดควันบุหรี่ และมีการสูบเป็นที่เป็นทางให้มากขึ้น โดยมาช่วยกันผลักดันให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง

ขณะที่ น.ส.ศศิธร กิตติธรกุล นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จ.กระบี่ กล่าวว่า ภาคการท่องเที่ยว จ.กระบี่ ได้ขับเคลื่อนโครงการ Green Tourism และ Health Tourism มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดรับกับโครงการรณรงค์ อุทยานฯปลอดบุหรี่ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเชื่อว่า นทท.ทุกคนที่เดินทางเข้าไปท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวเพื่อต้องการสูดอากาศบริสุทธิ์ของธรรมชาติ ที่ดีอยู่แล้ว คงไม่มีใครอยากสูดอากาศที่มีควันบุหรี่อย่างแน่นอน


นางสาววาทินีย์ หวันการ ตัวแทนสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพ จ.กระบี่ กล่าวว่า ในส่วนของสมาคมฯ มัคคุเทศก์ได้สื่อสารเรื่องของกฏหมาย พรบ.ต่างๆที่มีความสำคัญ และเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวให้ได้รับทราบ เกี่ยวกับข้อปฏิบัติ และข้อห้ามต่างๆ และการมาร่วมเสวนาครั้งนี้ จะได้นำไปสื่อสารให้สมาชิกสมาคมฯ และนักท่องเที่ยวได้รับทราบถึงกฏระเบียบและประกาศของอุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี พ.ศ.2565 เป็นสถานที่สาธารณะที่มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ และขอขอบคุณและยินดีที่เปิดโอกาสให้สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพ จ.กระบี่ ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ในเวทีเสวนาอุทยานแห่งชาติธารโบกขรณีปลอดบุหรี่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ด้านนายวีระศักดิ์ ศรีสัจจัง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี กล่าวว่า อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการขับเคลื่อนให้อุทยานแห่งชาติธารโบกชรณีปลอดบุหรี่ ให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย สอดรับกับนโยบายที่กรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ออกประกาศห้ามสูบบุหรี่บริเวณชายหาด โดยอาศัยพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.2558 ผู้ฝ่าฝืนโทษ จำคุก 1 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัญหาของการสูบบุหรี่ในเขตอุทยานแห่งชาติ ยังคงเป็นปัญหาหนึ่งที่สร้าง ผลกระทบให้เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานรวมถึงนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศที่ใช้บริการอุทยานแห่งชาติ ยกตัวอย่าง ควันที่เกิดจากการเผาไหม้ หรือ กันบุหรี่ อันเป็นมลพิษและสร้างปัญหาให้กับการดำเนินงานของอุทยานแห่งชาติเสมอมา

หน.อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณีได้กล่าวต่อไปว่า วันนี้ 31 พ.ค.เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก ทางอุทยานฯธารโบกขรณี ได้ประกาศฯให้อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณีปลอดบุหรี่อย่างเป็นทางการ เพื่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพดีของทุกคน ขอความร่วมมือทุกคน โดยเฉพาะผู้ประกอบการนำเที่ยว ที่นำนักท่องเที่ยวมา ช่วยแนะนำ นทท.ด้วยว่า อุทยานฯ จะบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อประโยชน์ทุก ๆ คน รวมถึงสิ่งแวดล้อมด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ผ่านมามูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และเครือข่ายสื่อกระบี่อาสาร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่ มีการขับเคลื่อนกิจกรรมในพื้นที่จังหวัดกระบี่อย่างต่อเนื่อง เช่น unseen ปลอดบุหรี่ ( น้ำตกร้อนปลอดบุหรี่, สระมรกต ,ทะเลแหวก, ท่าปอมคลองสองน้ำ ) อุทยานแห่งชาติปลอดบุหรี่ (อช.หมู่เกาะลันตา , อช.เขาพนมเบญจา) ตลาดปลอดบุหรี่ อปท.ปลอดบุหรี่ สวนพฤกษาสวรรค์ปลอดบุหรี่ และพื้นที่สาธารณะปลอดบุหรี่ ฯลฯ