ข่าวกระบี่ » เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่สานนโยบายสู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างยั่งยืน

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่สานนโยบายสู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างยั่งยืน

1 กรกฎาคม 2019
452   0

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่สานนโยบายสู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างยั่งยืน

วันที่ 27 มิถุนายร 2562 บ้านเขาค้อม ตำบลเขาคราม อ.เมือง จังหวัดกระบี่

นายสุชาติ เซ่งมาก เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่ พร้อมด้วย นางสายบัว สุภาพ หัวหน้ากลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ บ้านเขาค้อม หมู่ที่ 6 ตำบลเขาคราม อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ซึ่งเป็นกลุ่ม

*** วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรก้าวหน้าเพื่อการท่องเที่ยว *** ก่อตั้งกลุ่ม​เมื่อ วันที่ 11สิงหาคม​2559 จำนวนสมาชิก 16 คน

สมาชิก​ที่ผ่านการอบรมจากศูนย์เครือข่าย​ปราชญ์​ชาวบ้านในปีงบประมาณ

2561 จำนวน 4 คน

2562​ จำนวน 9 คน

และยังไม่ผ่านการอบรม  3 คน

เป็นการรวมกลุ่มของเกษตกร ที่ประกอบ​อาชีพ​หลัก คือทำสวนยาง​พาราและปาล์มน้ำมัน ประธานกลุ่มคือนายประภาส ธรรมศรี มีโอกาสรับการอบรม ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านเขากลม ตำบลหนองทะเล อ.เมือง จ.กระบี่ ตามโครงการพัฒนาศูนย์​เครือข่าย​ปราชญ์​ชาวบ้าน​ ประกอบ​กับมีความสนใจ​ในการทำการเกษตร​ตามหลักเศรษฐกิจ​พอเพียง จึงได้นำองค์ความรู้ของปราชญ์​ชาวบ้าน​มาประยุกต์​ใช้ในการทำการเกษตร​ของตนเอง

โดยการปรับเปลี่ยนการทำเกษตรเชิงเดี่ยวเป็นการเกษตรแบบผสมผสาน​ เกษตกรในกลุ่ม​ได้ใช้เ​วลาว่าง​หันมาปลูกพืชผสมผสาน​แซมสวนปาล์มน้ำมัน​และยางพารา​ เช่น อ้อย ฟักทอง แตงกวา ถั่วฝักยาว ข้าวโพด ผักกาดขาว ผักบุ้ง มะเขือ เป็นต้น ผลผลิตบริโภคในครัวเรือน​ ส่วนที่เหลือ​​นำไปรวม ในที่ตั้งกลุ่ม​เพื่อจำหน่าย​ในตลาดท้องถิ่น​ และมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อถึงสถานที่ปลูกอีกด้วย ทำให้สมาชิก​มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น