เกษตรชุมชน » ยก “ผลไม้นราธิวาส ” มาไว้ที่ จังหวัดกระบี่ ! 4 – 6 กันยายน 2563 ณ บริเวณลานจอดรถมาเธอร์ซุปเปอร์ค้าส่ง เมืองกระบี่

ยก “ผลไม้นราธิวาส ” มาไว้ที่ จังหวัดกระบี่ ! 4 – 6 กันยายน 2563 ณ บริเวณลานจอดรถมาเธอร์ซุปเปอร์ค้าส่ง เมืองกระบี่

4 กันยายน 2020
2151   0

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส จัดงาน “ผลไม้นราธิวาส พลาดได้งัย !” ที่จังหวัดกระบี่

วันนี้ (4 กันยายน 2563 ) นางสาวณัฐชไม เสน่หา พาณิชย์จังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดงาน “ผลไม้นราธิวาส พลาดได้งัย!”  จัดขึ้นระหว่างวันที่  4 – 6 กันยายน 2563 ณ บริเวณลานจอดรถห้างมาเธอร์ซุปเปอร์ค้าส่ง อ.เมือง จังหวัดกระบี่

สำหรับการจัดงาน “ผลไม้นราธิวาส พลาดได้งัย !” จะทำให้ประชาชนชาวกระบี่ นักท่องเที่ยว ได้รู้จักและหันมาบริโภคผลไม้ดีของจังหวัดนราธิวาสกันมากขึ้น  จังหวัดนราธิวาส เป็นแหล่งผลิตไม้ผลที่สำคัญ (ทุเรียน มังคุด เงาะ และลองกอง) โดยเฉพาะ “ลองกองตันหยงมัส” ซึ่งเป็นที่รู้จักแพร่หลาย และเป็นสินค้าที่ได้รับ GI ของจังหวัดนราธิวาส ประกอบห้วงระยะเวลานี้ ผลไม้ของจังหวัดเริ่มออกสู่ตลาด สำนักงานฯ จึงหาช่องทางการตลาดในการระยายผลไม้ให้กับเกษตรกร

ทั้งนี้จึงขอเชิญชาวกระบี่ และนักท่องเที่ยว ไปเลือกซื้อผลไม้ จากนราธิวาส ระหว่างวันที่ 4 – 6 กันยายน 2563 ณ บริเวณลานจอดรถห้างมาเธอร์ซุปเปอร์ค้าส่ง อ.เมือง จังหวัดกระบี่