อัพเดทข่าวภาคใต้ » “สนพ.กระบี่เปิดฝึกอบรมยกระดับฝีมือเพื่อพัฒนาสมรรถนะแรงงานให้กับกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดกระบี่”

“สนพ.กระบี่เปิดฝึกอบรมยกระดับฝีมือเพื่อพัฒนาสมรรถนะแรงงานให้กับกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดกระบี่”

25 มิถุนายน 2019
324   0

“สนพ.กระบี่เปิดฝึกอบรมยกระดับฝีมือเพื่อพัฒนาสมรรถนะแรงงานให้กับกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดกระบี่”วันที่ 24 มิถุนายน 2562 นายวาริน สองเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ มอบหมายให้ฝ่ายพัฒนาศักยภาพแรงงานด้านการท่องเที่ยวและบริการ เปิดฝึกอบรมตามโครงการพัฒนายกระดับสมรรถนะแรงงานในภาคการท่องเที่ยวและบริการจังหวัดกระบี่

โดยฝึกอบรมให้กับกลุ่มพนักงานแม่บ้านโฮมสเตย์ ไกด์นำเที่ยวและพนักงานบริการพายเรือคายัค กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนบ้านนา ต. ห้วยน้ำขาวสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว เพื่อนำความรู้ไปใช้ในการบริการนำนักท่องเที่ยวชื่นชมธรรมชาติป่าชายเลนและให้คำแนะนำการแช่น้ำพุร้อนเค็ม Onsen สุด Unseen แหล่งท่องเที่ยวของกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนบ้านนา อ.คลองท่อม จ.กระบี่ ระยะเวลาฝึกอบรม จำนวน 30 ชม. ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 24 – 28 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้เพื่อการท่องเที่ยวชุมชนบ้านนา ต.ห้วยน้ำขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่ มีผู้เข้าฝึกอบรมทั้งสิ้น จำนวน 20 คน