อัพเดทข่าวภาคใต้ » สื่อมวลชนทุกแขนงทุกสายข่าวกว่า 20 ชีวิตรวมตัวจัดตั้ง “ชมรมสื่อมวลชนจังหวัดกระบี่” ชูจุดแข็ง ช่วยเหลือสังคม นำเสนอข่าว ที่รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ

สื่อมวลชนทุกแขนงทุกสายข่าวกว่า 20 ชีวิตรวมตัวจัดตั้ง “ชมรมสื่อมวลชนจังหวัดกระบี่” ชูจุดแข็ง ช่วยเหลือสังคม นำเสนอข่าว ที่รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ

18 กันยายน 2019
441   0

สื่อมวลชนแขนงกว่า 20 ชีวิตรวมตัวจัดตั้ง “ชมรมสื่อมวลชนจังหวัดกระบี่” ชูจุดแข็ง ช่วยเหลือสังคม นำเสนอข่าว ที่รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ

เมื่อวันที่ (17 กันยายน 2562) สื่อมวลชนกว่า 20 คน ซึ่งประกอบด้วย สื่อโทรทัศน์ วิทยุ สิ่งพิมพ์ และเว็บไซต์ สื่อออนไลน์ ได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์จัดตั้ง “ชมรมสื่อมวลชนจังหวัดกระบี่” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และชี้แนะให้การประกอบวิชาชีพของสื่อมวลชนเป็นไปโดยถูกต้องตามหลักวิชาการและจรรยาบรรณ ให้เกิดการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็นสื่อกลางในการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน ในการแก้ไขปัญหา ช่วยเหลือกิจกรรมสังคม พัฒนายกระดับมาตรฐานด้านการสื่อสารมวลชนของจังหวัดกระบี่ ให้มีคุณภาพ ก้าวหน้า รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำเพื่อให้รองรับกับการสื่อสารในยุคปัจจุบัน

ระหว่างการประชุม สื่อมวลชนที่เข้าร่วมได้ระดมความคิดร่างข้อบังคับ ระเบียบของชมรม แผนงานกิจกรรมของชมรม ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติ แต่งตั้งประธานและคณะกรรมการบริหารชมรม โดยมีนายอำนาจ จันทร์คง (ดีเจยอดชาย) เป็นประธานชมรมชุดก่อตั้ง ประจำปี 2562-2563 พร้อมคณะกรรมการบริหารชมรมอีก 15 ท่าน

ภาพ-ข่าว ศูนย์ข่าวท้องถิ่นกระบี่