ข่าวกระบี่ » อบต.ปกาสัย จัดลงนามความร่วมมือ นำร่องถนนปลอดถังขยะในชุมชน

อบต.ปกาสัย จัดลงนามความร่วมมือ นำร่องถนนปลอดถังขยะในชุมชน

4 กันยายน 2020
253   0

เมื่อ (3 กันยายน 2563) ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลปกาสัย นายสมโภชน์ บุตรเผียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปกาสัย เป็นประธานเปิดโครงการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “ปกาสัยสะอาด” ประจำปี 2563 กิจกรรม : ชุมชนรวมพลัง ถนนสวยปลอดถังขยะ มี นายสุนันต์ คงนาค ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล กล่าวรายงาน พร้อมด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำชุมชน ประชาชน จำนวน 70 คนเข้าร่วมโครงการ โดยมีวิทยากรจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาให้ความรู้ในหัวข้อการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน และวิทยากรจากชุมชนต้นแบบ ตำบลทรายขาวมาแลกเปลี่ยนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะ
 
เพื่ออบรมให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ลดปริมาณขยะมูลฝอยในครัวเรือน สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน ร่วมมือกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม รักษาความสะอาด รวมถึงการพัฒนาเส้นทางถนนภายในหมู่บ้าน ให้มีความสวยงาม ปลอดถังขยะ
ทั้งนี้ อบต.ปกาสัย ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับครัวเรือนต้นแบบ บริเวณ ถนนสายควนม่วง – ทุ่งสาคร ระยะทาง 1,300 เมตร (จากทางเข้า อบต.ปกาสัย – ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปกาสัย) ดำเนินการครัวเรือนต้นแบบ “มัดปากถุง ทิ้งตามกำหนด ลดปริมาณขยะ” ทิ้งขยะในเวลา 05.00 – 07.00 น. โดยอบต.ปกาสัย จะดำเนินการจัดเก็บขยะ ในเวลา 07.00 – 08.00 น. ทุกวันจันทร์ และวันศุกร์ โดยเริ่ม ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2563 เป็นต้นไป เพื่อให้เกิดการบูรณาการด้านความร่วมมือในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน เพื่อแก้ไขปัญหา การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน โดยมีเป้าหมายให้การดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา และส่งเสริมการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในตำบลปกาสัย
ภาพ – ข่าว งานการประชาสัมพันธ์ อบต.ปกาสัย