เกษตรชุมชน » แข่งขันกรีดยางชิงแชมป์จังหวัดกระบี่

แข่งขันกรีดยางชิงแชมป์จังหวัดกระบี่

24 กุมภาพันธ์ 2017
1780   0

21 กุมภาพันธ์ 2560) เวลา 14.00 น. ที่ บริเวณส่วนนิทรรศการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ (ภายในงานเกษตรแฟร์ และ OTOP จังหวัดกระบี่) นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกรีดยางชิงแชมป์จังหวัดกระบี่ โดยมีนางสาวสุวินทา ลีลานนท์ หัวหน้ากองบริหารกองทุนการยางแห่งประเทศไทย จังหวัดกระบี่ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ มีแขกผู้มีเกียรติ ผู้เข้าแข่งขัน เข้าร่วม

สำหรับการแข่งขันกรีดยางชิงแชมป์จังหวัดกระบี่ ภายใต้นิทรรศการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ (ภายในงานเกษตรแฟร์ และ OTOP จังหวัดกระบี่) นั้น ด้วยการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการกรีดยาง ที่เป็นอาชีพของเกษตรกรส่วนใหญ่ในพื้นที่จังหวัดทางภาคใต้เป็นระยะเวลามาช้านาน การกรีดยางอย่างถูกวิธีจึงมีความสำคัญอย่างมากต่อเกษตรกรเจ้าของสวนยาง ทั้งนี้ การกรีดยางอย่างถูกวิธีต้องอาศัยการเรียนรู้ การฝึกฝน เพื่อให้เกิดความชำนาญ เนื่องจากการกรีดยางที่ไม่ถูกต้อง นอกจากได้น้ำยางน้อยแล้ว เป็นการสิ้นเปลืองเปลือกทำให้อายุการกรีดลดลง ยังทำให้ต้นยางเสียหาย เป็นเหตุให้รายได้ของเกษตรกรลดน้อยลงด้วย

ดังนั้น เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรได้รับความรู้ ความเข้าใจ การกรีดยางอย่างถูกวิธี มีความชำนาญ สามารถยืดอายุการกรีดยางได้นานยิ่งขึ้น การพัฒนาอาชีพการกรีดยางสามารถสร้างรายได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป จึงจัดการแข่งขันดังกล่าวฯ ขึ้นมา