ข่าวกระบี่ » ผวจ.กระบี่ ขอความร่วมมือประชาชน งดเผาป่า เศษวัสดุทางการเกษตร หากลุกลามจะมีความผิด ส่วนผู้บุกรุกป่าจะต้องดำเนินคดีอย่างเฉียบขาด

ผวจ.กระบี่ ขอความร่วมมือประชาชน งดเผาป่า เศษวัสดุทางการเกษตร หากลุกลามจะมีความผิด ส่วนผู้บุกรุกป่าจะต้องดำเนินคดีอย่างเฉียบขาด

25 มีนาคม 2019
140   0

ผวจ.กระบี่ ขอความร่วมมือประชาชน งดเผาป่า เศษวัสดุทางการเกษตร หากลุกลามจะมีความผิด ส่วนผู้บุกรุกป่าจะต้องดำเนินคดีอย่างเฉียบขาด

พ.ต.ท. ม.ล.กิติบดี ประวิตร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ เปิดเผยว่า ตามที่กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติแจ้งว่าในช่วงฤดูแล้งของทุกปีระหว่างเดือนธันวาคมถึงพฤษภาคม พื้นที่เกือบทุกภาคของประเทศมักประสบปัญหาไฟป่า หมอกควัน และผุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาวิกฤตมลพิษหมอกควัน ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน

ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ขอความร่วมมือประชาชนร่วมกันป้องกันและหยุดการเผาป่า เผาเศษวัสดุทางการเกษตร และร่วมกันสอดส่องดูแลเพื่อจับกุมผู้ลักลอบเผาป่า โดย ขณะนี้จังหวัดกระบี่ได้ออก ประกาศเขตควบคุมไฟป่า 6 อำเภอ 11 ตำบล 19 หมู่บ้าน ได้กำชับแนวทางการปฏิบัติว่าการเผาป่าจต้องแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านก่อนดำเนินการ และจัดทำแนวกันไฟให้เรียบร้อย การจุดไฟเผาป่าหรือปล่อยให้ลุกลามเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าและเขตป่าสงวนแห่งชาติมีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 2 ถึง 15 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 – 150,000 บาทและเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 220 ผู้ใดกระทำให้เกิดเพลิงไหม้แก่วัตถุใด ๆ แม้จะเป็นของตนเองจนน่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลอื่นหรือทรัพย์สินของผู้อื่นต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปีและปรับไม่เกิน 14,000 บาทให้นายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผู้บริหารและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องสอดส่องดูแลให้ประชาชนในท้องที่ปฏิบัติตามประกาศอย่างเคร่งครัด โดยประกาศฉบับนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป สำหรับผู้ที่บุกรุกเข้าถือครองพื้นที่ป่าและมีการเผาป่าจะต้องดำเนินคดีอย่างเฉียบขาดทุกราย