ข่าวกระบี่ » สื่อมวลชนจังหวัดกระบี่ ลงพื้นที่โครงการก่อสร้างถนนสายลุ่มเหรียง-ทุ่งต้นเกาะ แก้ปัญหาความเดือดร้อนประชาชนที่มีมากว่า 30 ปี

สื่อมวลชนจังหวัดกระบี่ ลงพื้นที่โครงการก่อสร้างถนนสายลุ่มเหรียง-ทุ่งต้นเกาะ แก้ปัญหาความเดือดร้อนประชาชนที่มีมากว่า 30 ปี

5 มีนาคม 2019
140   0

สื่อมวลชนจังหวัดกระบี่ ลงพื้นที่โครงการก่อสร้างถนนสายลุ่มเหรียง-ทุ่งต้นเกาะ แก้ปัญหาความเดือดร้อนประชาชนที่มีมากว่า 30 ปี

09.00 น. วันนี้ (5 มีค 62) นางจิรา วงศ์สวัสดิ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่ นำสื่อมวลชน เข้าร่วมโครงการประชาสัมพันธ์การกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคเพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนจาก สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี. โดยได้ลงพื้นที่ โครงการก่อสร้างถนนสายลุ่มเหรียง-ทุ่งต้นเกาะ หมู่ที่ 5 บ้านบางบอนอำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ โดยมีนายอำเภอ ผู้นำท้องถิ่น ผู้รับผิดชอบโครงการ ประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ

นายไพโรจน์ ศรีละมุล นายอำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ กล่าวว่า เส้นทางสายดังกล่าวเดิมเป็นถนน ผิวลูกรังระยะทาง 4 กิโลเมตร ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 9 ล้านบาท มาดำเนินการและได้ เปิดประมูผ่านระบบ e-Auction และได้ทำสัญญากับผู้รับจ้าง ในวงเงิน 6.1 ล้านบาท ก่อสร้างเป็นถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตระยะทาง 2.300 กิโลเมตรซึ่งจะ อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 2,3,4 ตำบล ทุ่งไทรทอง และหมู่ที่ 2, 3 ตำบลลำทับ รวมกว่า 900 ครัวเรือน สำหรับสัญจร และลำเลียงพืชผลทางการเกษตรทั้งยางพาราและปาล์มน้ำมัน รวมทั้งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในฤดูน้ำหลาก ด้วยการวางท่อ 2 บล็อก ระบายน้ำได้เร็วขึ้น

นายบัญญัติ จันทรวงศ์กุล. ผอ. กลุ่มวิชาการแขวงทางหลวงชนบทจังหวัดกระบี่.กล่าวว่า ถนนสายนี้ผิวถนนกว้าง 6 เมตร ขณะนี้อยู่ที่ชั้นหินคลุก ดำเนินการไปแล้วประมาณ 80 % ระยะเวลา 180 วัน กำหนดแล้วเสร็จ 24 เมษายน 2562 คาดจะเสร็จก่อนสัญญา ถนนสายนี้ เป็นถนนลาดยางออกแบบให้รองรับ การบรรทุกน้ำหนักไม่เกิน 25 ตัน. ต้องขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันดูแลการใช้เส้นทาง ไม่ให้บรรทุกน้ำหนักเกิน เพื่อสามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 10 ปี

นายสุเทพ ด้วงสีบ่วง ปลัด อบต.ทุ่งไทรทองกล่าวว่า โครงการก่อสร้างถนนสายหลุ่มเหรียง-ทุ่งต้นเกาะ เป็นโครงการที่ อบต.ทุ่งไทรทอง ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลมาดำเนินการ 2.300 กม. เหลือระยะทางอีก 1.700 กม จึงจะครอบคลุมถนนทั้งสาย ซึ่งได้เตรียมขอรับการสนับสนุนจากสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี คาดจะใช้งบประมาณ ทั้งสร้างถนนและสะพาน รวม 7 ล้านบาท

ขณะที่ประชาชนในพื้นที่ ทั้งนายประดิษฐ์ พูลเกื้อ ชาวบ้าน ม.5 และ นายสุพัฒน์ บุญเดช ส.อบต. ม.5 ต.ทุ่งไทรทองกล่าวว่า เป็นความสุขของประชาชนที่ สำนักปลัดนายกรัฐมนตรี หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ลงมาดูแลและแก้ไขปัญหาความทุกข์ ความเดือดร้อนของประชาชน ที่มีมากว่า 30 ปี ซึ่งเป็นเส้นทางที่ สะดวก ปลอดภัย ในหารเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง และโรงงานปาล์ม ยางพารา ซึ่งเปฌนอาชีพหลักของประชาชนในพื้นที่. และเป็นเส้นทางลัดสำหรับการเดินทางเชื่อมต่อไปยังจังหวัดสุราษฏร์ธานี และ นครศรีธรรมราช