ข่าวกระบี่ » กระบี่เปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเล ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 นำ 7 มาตรการหลักมาบังคับใช้

กระบี่เปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเล ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 นำ 7 มาตรการหลักมาบังคับใช้

10 เมษายน 2019
320   0

กระบี่เปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเล ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 นำ 7 มาตรการหลักมาบังคับใช้ มุ่งสร้างความปลอดภัยในการเดินทาง การท่องเที่ยว กลับบ้านด้วยความสุข

วันที่ 10 เม.ย.62 เวลา 10.30 น. พ.ต.ท. ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้ นายสมโภช โชติชูช่วง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเล ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 จังหวัดกระบี่ ณ ห้องประชุมปลายพระยา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ โดยนายไพศาล ขุนศรี ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่ ได้กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเล ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 จังหวัดกระบี่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่กล่าวว่า อุบัติเหตุทางถนนเป็นปัญหาสำคัญที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บ การสูญเสียชีวิตของผู้ใช้รถใช้ถนน สร้างความสูญเสียต่อเศรษฐกิจโดรวมของประเทศ รัฐบาลตระหนักและเห็นความสำคัญของปัญหาจึงได้ประกาศให้ปี พ.ศ.2554-2563 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนของประเทศ ภายใต้ปฏิญญามาสโก เพื่อลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้ต่ำกว่า 10 คน ต่อแสนประชากรภายในปี 2563 ดังนั้นจึงหวัดกระบี่ที่เป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญที่มีชื่อเสียงระดับโลก จึงต้องกำหนดมาตรการและแผนบูรณาการเพื่อสร้างความปลอดภัยทั้งทางบก ทางทะเล รองรับการท่องเที่ยวและการเดินทางในช่วงเทศกาลและตลอดทั้งปี

สำหรับการจัดทำแฟนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเลช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 จังหวัดกระบี่ ได้ดำเนินการรณรงค์ในหัวข้อ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร ซึ่งดำเนินการประชาสัมพันธ์ระหว่างวันที่ 11 มีนาคม – 17 เมษายน 2562 ช่วงเตรียมความพร้อมและการณรงค์ วันที่ 18 มีนาคม – 10 เมษายน 2562 และช่วงควบคุมเข้มข้น วันที่ 11-17 เมษายน 2562 และตั้งเป้าหมายว่าในปีนี้จะต้องไม่มีผู้เสียชีวิต ให้ความสำคัญพิเศษกับพื้นที่ความเสี่ยงสีส้ม คืออำเภอเมืองกระบี่ ส่วนมาตรการในการดำเนินการประกอบด้วย มาตรการลดปัจจัยเสี่ยงด้านคน ทั้งการบังคับใช้กฎหมายเข้มงวด ด้านสังคมและชุมชน ด้านการสร้างการรับรู้และจิตำนึกด้านความปลอดภัย ด้านมาตรการขององค์กรภาครัฐ มาตรการและการลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม มาตรการลดปัจจับเสี่ยงด้านยานพาหนะ มาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ มาตรการความปลอดภัยทางน้ำ มาตรการดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว และ มาตรการบริหารจัดการ ซึ่งแต่ละมาตรการมีหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักและหน่วยงานบูรณาการ หน่วยงานสนับสนุน ร่วมดำเนินงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด คือเดินทางปลอดภัย เทศกาลสงกรานต์ กลับถึงบ้านด้วยความสุข

ทั้งนี้ก่อนการเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเล ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 จังหวัดกระบี่ คณะทำงานศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดกระบี่ ได้ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล เพื่อรับทราบนโยบายจากคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี จากกระทรวงมหาดไทยด้วย