แหลงใต้บายใจกับ บก.กิ๊บ » น้ำใสกิ๊ง! “ป่าต้นน้ำ บ้านน้ำราด” เห็นตัวปลา จ.สุราษฎร์ธานี

น้ำใสกิ๊ง! “ป่าต้นน้ำ บ้านน้ำราด” เห็นตัวปลา จ.สุราษฎร์ธานี

16 กุมภาพันธ์ 2018
7927   0

ป่าต้นน้ำบ้านน้ำราด บ่อน้ำที่ผุดขึ้นมาที่เชิงเขาในป่าของ บ้านน้ำราด ตำบลบ้านทำเนียบ อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

และไฮไลท์ของที่นี่นั่นก็คือ บ่อน้ำผุดกลางป่าที่ถูกสร้างสรร มาโดยธรรมชาติ น้ำสีฟ้าใสจนสามารถมองเห็นพื้นข้างล่างได้ด้วยตาเปล่า

อีกทั้งยังมีปลาน้อยใหญ่อาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก นักท่องเทียวสามารถลงไปเล่นน้ำ ณ บ่อน้ผุดแห่งนี้ได้ โดยนักท่องเที่ยวนิยมที่จะดำน้ำ

เพื่อชมความงามใต้ผืนน้ำและความใสของบ่อน้ำผุดแห่งนี้ ซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนมากเมื่อได้มาสัมผัสมักพูดว่าที่นี่แหล่ะคือบ่อน้ำที่ใสที่สุดที่เคยไปมาเลยทีเดียว