ข่าวกระบี่ » ผวจ.กระบี่ เปิดจวน สืบสานประเพณีสงกรานต์วิถีไทยประจำปี 2562 วันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันครอบครัว บรรยากาศชื่นมื่น

ผวจ.กระบี่ เปิดจวน สืบสานประเพณีสงกรานต์วิถีไทยประจำปี 2562 วันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันครอบครัว บรรยากาศชื่นมื่น

5 เมษายน 2019
357   0

ผวจ.กระบี่ เปิดจวน สืบสานประเพณีสงกรานต์วิถีไทยประจำปี 2562 วันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันครอบครัว บรรยากาศชื่นมื่น

วันนี้เวลา 9:30 น ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ พันตำรวจโท หม่อมหลวงกิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ได้เปิดจวน บ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ จัดกิจกรรม สืบสานประเพณีสงกรานต์วิถีไทยวันสูงอายุแห่งชาติและวันครอบครัวจังหวัดกระบี่ประจำปี 2562 มีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ ประชาชน เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก โดยได้จัดให้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล พิธีสรงน้ำพระและรดน้ำผู้สูงอายุ จำนวน 39 คน

โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้อ่านสารของนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันแห่งครอบครัวและได้กล่าว ถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัวตลอดจนการให้ความเคารพการดูแลผู้สูงอายุในวัยชราโดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความสุข . พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลที่ได้รับได้แก่ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนจังหวัดที่ดำเนินการผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับดีเด่น แก่ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลไสไทย ระดับดีจำนวน 5 ศูนย์ได้แก่ ศูนย์พัฒนาครอบครัวชุมชนตำบลทับปริก ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลเขาดิน ตำบลปลายพระยา ตำบลดินแดง ตำบลตลิ่งชัน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมกัน สรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ สรงน้ำพระ รดน้ำผู้สูงอายุ 39 คน และรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในวันปีใหม่ไทย

นอกจากนั้น บริเวณโดยรอบจวนผู้ว่าราชการจังหวัด ส่วนราชการ ภาคเอกชน ได้จัดซุ้มอาหารหลากหลายชนิด ไว้รองรับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างเพียงพอ บรรยากาศในวันนี้จึงเป็นบรรยากาศแห่งความสุขในเทศกาลปีใหม่ไทย