ข่าวกระบี่ » โรงไฟฟ้ากระบี่ รับรางวัลในงาน “เวทีการถอดบทเรียน การสร้างนวัตกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมระดับชาติข้าร่วมและรับรางวัลในงาน “เวทีการถอดบทเรียน การสร้างนวัตกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมระดับชาติ

โรงไฟฟ้ากระบี่ รับรางวัลในงาน “เวทีการถอดบทเรียน การสร้างนวัตกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมระดับชาติข้าร่วมและรับรางวัลในงาน “เวทีการถอดบทเรียน การสร้างนวัตกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมระดับชาติ

5 พฤศจิกายน 2018
415   0

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โรงไฟฟ้ากระบี่ นำโดยนายชัยวัฒน์ บุญเรืองขาว ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าภาคใต้ เข้าร่วมและรับรางวัลในงาน “เวทีการถอดบทเรียน การสร้างนวัตกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมระดับชาติ ปีที่ 6 ณ สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

สืบเนื่องจาก กฟผ. ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมาคมพัฒนาศักยภาพและอัจฉริยภาพมนุษย์ และกรมกิจการเด็กและเยาวชน ในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดำเนินโครงการ Move World Together เพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง ในปีนี้คณะกรรมการผู้แทนของ 4 หน่วยงานดังกล่าว ได้พิจารณาคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญ โรงเรียน ครูที่ปรึกษา กลุ่มเยาวชน รวมทั้งบุคคลและองค์กรต่างๆ เข้ารับรางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติ

ในส่วนของโรงไฟฟ้ากระบี่ ได้รับรางวัลองค์กรที่ให้ความสนับสนุนการทำกิจกรรมของเยาวชน จากโครงการอนุรักษ์หอยตาแดงในธรรมชาติ ของกลุ่มเยาวชนโรงเรียนฮิดายาตุดดีนนาวงวิทยา ต.คลองเขม้า อ.เหนือคลอง จ.กระบี่