ข่าวกระบี่ » บ้านไร่ตะวันหวาน เคียงข้างชาวกระบี่ ส่งมอบผักสดเพื่อความมั่นคงทางอาหาร สู้วิกฤตโควิด-19

บ้านไร่ตะวันหวาน เคียงข้างชาวกระบี่ ส่งมอบผักสดเพื่อความมั่นคงทางอาหาร สู้วิกฤตโควิด-19

6 พฤษภาคม 2020
946   0

 
 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นางสาวัน ตัน ประธานกรรมการบริหารบ้านไร่ตะวันหวาน นางสาวัน ตัน ประธานกรรมการบริหารบ้านไร่ตะวันหวาน นำพนักงานใช้เวลาว่างปลูกผักสวนครัว ในพื้นที่บ้านไร่ตะวันหวาน อ.ลำทับ จ.กระบี่ เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร น้อมนำหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการดำเนินชีวิต
 
 
 
ด้วยการปลูกผักปลอดสารพิษ ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ จากโรงงานบริษัทไทยอินโด ฯ ในการเพาะปลูกผัก และแบ่งปัน ผักกาดขาว กวางตุ้ง พริก ต้นหอม ชะอม ดอกแค ถั่วพู มะเขือ ถั่วฝักยาว ให้กับเจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไป เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อีกทั้งยังเป็นการสานต่อนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ “ปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหาร”