ข่าวกระบี่ » อปต.เปิด หน่วยปฏิบัติการและบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าแรงสูง (Operation and Maintenance Center : OMC)

อปต.เปิด หน่วยปฏิบัติการและบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าแรงสูง (Operation and Maintenance Center : OMC)

6 ตุลาคม 2018
211   0

อปต.เปิด หน่วยปฏิบัติการและบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าแรงสูง (Operation and Maintenance Center : OMC)

วันที่ 4 ตุลาคม 2561 เวลา 10.30 น.-11.30 น. ณ สถานีไฟฟ้าแรงสูงนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช นายผล ขวัญนุ้ย ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ (อปต.) เป็นประธานเปิด หน่วยปฏิบัติการและบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าแรงสูง (Operation and Maintenance Center : OMC) ของฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ อย่างเป็นทางการ พร้อมด้วยนายสมชัย ชัยโรจน์นิพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้1 , นายภราดร ธรรมประพัทธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้2 โดยมีนายสุเอก เปี่ยมปัจจัย วิศวกร ระดับ 11 อปต. เป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์ สำหรับ อปต. ได้มีกลุ่ม OMC ทั้งหมด 7 กลุ่ม ดูแลรับผิดชอบ 20 สฟ. ประกอบด้วย กลุ่ม OMC หลังสวน,สุราษฎร์ธานี,นครศรีธรรมราช,พังงา2,ภูเก็ต2,ลำภูราและหาดใหญ่1 และได้เริ่มดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ดังนั้น เพื่อเป็นเกียรติและแสดงถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินงานตามนโยบายของ รวส. จึงได้มีพิธีเปิด OMC ขึ้นในวันนี้ ที่ OMC นครศรีธรรมราช

สืบเนื่องจากปัญหาการลดลงของพนักงานประจำ สฟ.และพนักงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ สฟ. เนื่องจากการเกษียณอายุ ประกอบกับ ผวก. มีนโยบายปรับลดการรับพนักงาน ทำให้การบริหารอัตรากำลังตามรูปแบบเดิมไม่สามารถจัดการงานได้ตามภารกิจ ดังนั้นเพื่อให้ระบบส่งกำลังไฟฟ้าเกิดความมั่นคง สายงานระบบส่ง จึงได้กำหนดรูปแบบการบริหารอัตรากำลังในแนวทางรูปแบบใหม่ให้เหมาะสมกับอัตรากำลังในอนาคต โดยการเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานในลักษณะ Multi-Task จึงได้มีการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการและบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าแรงสูง (Operation and Maintenance Center : OMC) เพื่อปฏิบัติงานด้านสถานีไฟฟ้าแรงสูง (Operation) และงานด้านบำรุงรักษา (Maintenance) ประกอบด้วยพนักงาน 2-4 คนต่อกลุ่ม ดูแลสถานีไฟฟ้าแรงสูง 2-4 สถานี ปฏิบัติงาน O&M แบบDay Time ที่ฐาน OMC และ สฟ. ลูกข่าย โดย สฟ. ลูกข่าย จะไม่มีพนักงานประจำ (Unmanned Substation) สำหรับ อปต. ที่มีกลุ่ม OMC ทั้งหมด 7 กลุ่ม ดูแลรับผิดชอบ 20 สฟ. จะใช้อัตรากำลัง ตามกรอบ คมอ-สฟ 38 คน แต่ในการจัดการแบบ OMC จะใช้อัตรากำลังเพียง 20 คน