ข่าวกระบี่ » Ash ผนึกกำลังสื่อมวลชน 4 ภาค แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สถานการณ์การควบคุมยาสูบในปัจจุบัน

Ash ผนึกกำลังสื่อมวลชน 4 ภาค แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สถานการณ์การควบคุมยาสูบในปัจจุบัน

21 ธันวาคม 2018
183   0

Ash จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สื่อมวลชน 4 ภาค

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 21 ธ.ค. ที่ห้องประชุมโรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่ ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สื่อมวลชนท้องถิ่น 4 ภาค โดยมีสื่อมวลชนทุกๆแขนงกว่า 100 คน เข้าร่วมประชุม

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ได้กล่าวถึงสถานการณ์การควบคุมยาสูบในปัจจุบัน ว่า มีการสูบบุหรี่ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นภาระของครอบครัว ของโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น คนที่สูบบุหรี่ที่มากที่สุดคือภาคใต้ รองลงมาคือภาคกลาง ส่วนภาคเหนือมีการสูบที่ลดลงมากที่สุด อยากให้การมีส่วนร่วมของภาคส่วน ของรัฐในการรณรงค์ให้มากขึ้น

ศ.นพ.ประกิต ยังกล่าวอีกว่า อุปสรรคในการรณรงค์มีทั้งภาคธุรกิจเข้ามาแทรกแซง การเมืองก็มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย ส่วนผู้ป่วยมีสถิติเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แต่แนวโน้มเรื่องการตลาดยาสูบลดน้อย บุหรี่ไฟฟ้าจะแพร่หลายมากขึ้น เนื่องจากหนึงในสามจะมีธุรกิจซับซ้อน มีเด็กที่ติดบุหรี่ไฟฟ้าเมื่อปีที่แล้ว 3 ล้านคน ปีนี้เพิ่มขึ้นกว่า 1.5 ล้านคน ดังนั้นแต่ก็ไม่ได้ลดลงเลย บทสรุปยุหรี่ไฟฟ้า อาจมีโทษน้อยลง อันตรายน้อยลง ยังไม่มีคำตอบว่าจะให้คนสูบบุหรี่ลดน้อยลงได้หรือไม่เนื่องจากไม่มีหลักฐานว่าช่วยให้คนเลิกบุหรี่ได้หรือไม้ ซึ่งเป็นคำตอบที่ยาก แต่พวกเราก็ต้องช่วยกันรณรงค์ให้กับเยาวชน ศ.นพ.ประกิต กล่าวในตอนท้าย