ข่าวกระบี่ » กระบี่จัดพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงาน แสดงความจงรักภักดีสำนึกพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9

กระบี่จัดพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงาน แสดงความจงรักภักดีสำนึกพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9

3 มีนาคม 2019
74   0

กระบี่จัดพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงาน แสดงความจงรักภักดีสำนึกพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9

ที่ห้องประชุมสุดมงคล เทศบาลเมืองกระบี่ พันตำรวจโท หม่อมหลวง กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานสถานประกอบการ สมาคม ชมรม รวม 33 หน่วยงาน ร่วมถวายราชสักการะพานดอกไม้สดและกล่าวถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันพระบิดาแห่งมาตรฐานไทย จังหวัดกระบี่ ประจำปี 2562

เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 2 มีนาคมของทุกปี เพื่อพร้อมใจกันเทิดพระเกียรติพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทย ทรงมีพระปรีชาสามารถทางการช่างเป็นแบบอย่างและแรงใจต่อแรงงานไทยทุกคน รวมทั้งเป็นการปลุกเร้าให้ช่างฝีมือแรงงานไทยพยายามพัฒนาฝีมือให้ดีขึ้น เห็นถึงคุณค่าของแรงงานและช่างฝีมือ ในการเป็นฟันเฟืองสำคัญที่จะขับเคลื่อนประเทศไทย ให้พัฒนาอย่างทัดเทียมกับชาติอื่นๆ.

แสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระองค์อย่างหาที่สุดมิได้ พระองค์ทรงเป็นที่รักของปวงชนชาวไทย ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ สมดั่งสมัญญาสมเด็จพระภัทรมหาราช จะสถิตอยู่ในดวงใจตราบนิรันดร์ เป็นแรงจูงใจให้แรงงานได้เห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาตนเอง ให้มีมาตรฐานตามที่กำหนดไว้ในงานอาชีพ และเพื่อส่งเสริมให้นายจ้างตลอดจนสถานประกอบกิจการตระหนักถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการจ้างแรงงานกลุ่มนี้ โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นำหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และพนักงานสถานประกอบการ ร่วมยืนสงบนิ่งเป็น เวลา 59 วินาที เพลงสรรเสริญพระบารมี นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมนิทรรศการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร อีกด้วย