ข่าวกระบี่ » พิธีเปิดอาคารวิทยาศาสตร์ และห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ แมรี่-แอน คาร์สกาเรน

พิธีเปิดอาคารวิทยาศาสตร์ และห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ แมรี่-แอน คาร์สกาเรน

6 ธันวาคม 2018
403   0

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 นายพิเชษฐ์ เจ้ยทองศรี ศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ นายประพันธ์ เกี่ยวพันธ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ ร่วมด้วย นายสุขกาย จันทร์อ่อน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทะเล นางสาวนพพรรัตน์ จรจริญ จัดหางานจังหวัดกระบี่ และนางสาวกาญจนา แก่นเพชร เจ้าหน้าที่ชำนาญการจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ ได้ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดอาคารวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ แมรี่-แอน คาร์สกาเรน หลังใหม่ ณ โรงเรียนนานาชาติกระบี่ โดยมี นางนิรสา อีแวนส์ ผู้รับใบอนุญาต และ นางสาวิตรี ดอว์สัน ผู้จัดการฝ่ายประสานงานให้การต้อนรับ

ภายในงานจัดขึ้นอย่างอบอุ่น มีคณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ให้ความสนใจเข้าร่วมงาน โดยมีนายคอลิน รีด ผู้จัดการฝ่ายบริหาร นางสาวพรฤทัย ฤทราคร และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา นางสาวหฤทัย ภูมิภมร และนางสาวฎารญา ลีลางามวงศ์ เป็นพิธีกรตลอดงาน

ในระหว่างพิธี นายพิเชษฐ์ เจ้ยทองศรี ศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ และนายสุขกาย จันทร์อ่อน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทะเล กล่าวให้โอวาท ได้มีการแสดงของนักเรียนชั้นประถมศึกษา เยียร์ 1 เยียร์ 2 และการแสดงพื้นบ้านชุดเซิ้งโปงลางจากนักเรียนเยียร์ 5 เยียร์ 6 เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

โรงเรียนนานาชาติกระบี่เป็นโรงเรียนนานาชาติเคมบริดจ์แห่งแรกและแห่งเดียวในจังหวัดกระบี่ เปิดสอนอย่างเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ. 2558 ด้วยจำนวนนักเรียนเพียง 24 คน และครูผู้สอนจำนวนหนึ่ง ปัจจุบันมีนักเรียนมากกว่า 100 คน  เปิดสอนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และระดับ A-Level โดยใช้หลักสูตรนานาชาติเคมบริดจ์จากประเทศอังกฤษ

อาคารวิทยาศาสตร์หลังใหม่ ชั้นล่างประกอบด้วยห้องเรียนจำนวน 3 ห้อง ส่วนชั้นบนเป็นห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยเพรียบพร้อมไปด้วยอุปกรณ์วิทยาศาตร์ที่ได้มาตรฐาน ถัดจากห้องปฏิบัติการวิทยศาสตร์เป็นห้องสมุดสำหรับค้นคว้าหาความรู้ ที่โรงเรียนนานาชาติกระบี่เชื่อว่าการเรียนรู้ไม่ได้จำกัดอยู่แต่ภายในห้องเรียน นักเรียนที่โรงเรียนนานาชาติกระบี่ได้ออกมาสัมผัสการเรียนรู้นอกห้องเรียน ท่ามกลางธรรมชาติภูเขาหินปูนที่มีทัศนียภาพที่สวยงามของจังหวัดกระปี่

การเป็นโรงเรียนสีเขียวนั่นคือวิสัยทัศน์ที่โรงเรียนนานาชาติกระบี่ได้ดำเนินมาตั้งแต่วันแรกอย่างต่อเนื่อง อาทิ เช่น การผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ การปลูกผักไฮโดรโปนิกซ์ การกักเก็บน้ำฝนธรรมชาติ และผ่านการกรองให้เป็นน้ำที่สะอาดบริสุทธ์ที่เราสามารถนำกลับมาใช้ได้ โดยได้รับแรงบันดาลใจจากโครงการในพระราชดำริ ว่าด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ 9 จากจุดเริ่มต้นนี้ โรงเรียนนานาชาติกระบี่จึงเป็นหนึ่งของผู้บุกเบิกโครงการสีเขียวในจังหวัดกระบี่ ซึ่งยังสอดคล้องกับนโยบาย Krabi Go Green ของจังหวัดกระบี่

ตราบใดที่โรงเรียนนานาชาติกระบี่ดำรงอยู่ ชุมชนจะได้รับประโยชน์อย่างต่อเนื่อง และจะไม่หยุดพัฒนาและจะมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนทำให้ขึ้นไปอยู่ในระดับสากลให้ได้

“ผมรู้สึกภูมิใจที่เด็กๆ ในจังหวัดกระบี่ได้มีโอกาสเรียนรู้การศึกษาระบบนานาชาติในพื้นที่จังหวัดกระบี่ของเราเอง” นายพิเชษฐ์ เจ้ยทองศรี ศึกษาธิการจังหวัดกระบี่กล่าว