ข่าวกระบี่ » กระบี่เปิดท่องเที่ยวสีเขียว ท่องเที่ยวฮาลาล อาหารสด สวรรค์สำหรับผู้สูงวัย โดนใจลูกหลาน”

กระบี่เปิดท่องเที่ยวสีเขียว ท่องเที่ยวฮาลาล อาหารสด สวรรค์สำหรับผู้สูงวัย โดนใจลูกหลาน”

13 กันยายน 2018
218   0

กระบี่เปิดท่องเที่ยวสีเขียว ท่องเที่ยวฮาลาล อาหารสด สวรรค์สำหรับผู้สูงวัย โดนใจลูกหลาน”

วันนี้(12 ก.ย.61) ว่าที่ร้อยตรี อภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร “ท่องเที่ยวสีเขียว ท่องเที่ยวฮาลาล อาหารสด สวรรค์สำหรับผู้สูงวัย โดนใจลูกหลาน” โดยมีนางระนอง จรุงกิจกุล เกษตรจังหวัดกระบี่ กล่าวรายงาน และมีนายชัยวุฒิ บัวทอง นายอำเภออ่าวลึก หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และชาวบ้านในชุมชนเข้าร่วมงาน จำนวน 200 ราย ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มงานอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ หมู่ที่ 3 ตำบลอ่าวลึกน้อย อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

เนื่องจากจังหวัดกระบี่ เป็นจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากในแต่ละปี และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและการท่องเที่ยวชุมชน กำลังเป็นที่นิยมเนื่องจากเป็นการท่องเที่ยวรูปแบบที่หลากหลายและรัฐบาลส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวชุมชนเพิ่มขึ้น จากการสำรวจข้อมูลทำให้ทราบว่า ชุมชนอ่าวลึกน้อย ได้สร้างโอกาสให้ตนเอง โดยนำเอาความสวยงามของธรรมชาติ มาเชื่อมโยงสัมพันธ์กับวิถีชีวิต ทั้งในเรื่องของศาสนา วัฒนธรรม และการประกอบอาชีพการเกษตร มาบริหารจัดการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ซึ่งเป็นการเพิ่มรายได้ให้สมาชิกในชุมชน อีกทางหนึ่ง และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร อาชีพทำการเกษตร ปลูกพืช ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ไม้ผล พืชสมุนไพร พืชผัก และผักพื้นบ้าน ทำปศุสัตว์ เช่น เลี้ยงไก่พื้นบ้าน แพะ โค และทำประมง จัดการท่องเที่ยวโดยใช้วิถีชุมชน การประกอบอาชีพ ศาสนาและวัฒนธรรม เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว เชิงนิเวศ เช่นที่ท่องเที่ยวถ้ำงามล้ำ หนองน้ำงามในม่านหมอก” บ้านบากัน “สุดทางฝันอันดามัน สวรรค์พื้นถิ่น” บ้านอ่าวลึกน้อย “ทะเลใต้พิภพ บรรจบคลองน้ำใส ใต้เขาม้า” บ้านนาแค “แหล่งท่องเที่ยวอารยธรรม นำวิถีถิ่น” บ้านควนโอ “หุบเขาปิศาจ ภาพเขียนสี ผีสองอารมณ์” บ้านคีรีวง “คลังกลางพนา พฤกษาชล”

ส่วนบรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคัก มีการจัดจำหน่ายวางหูสินค้าและอาหารพื้นบ้านเป็นจำนวนมากโดยชาวบ้านได้นำออกจากบ้านท้องถิ่นสร้างเป็นพระชุมชน ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก